10 dec 2013

GR van 16 december 2013 - agenda

Secretarie. I.Vl.A. Goedkeuren van de agenda van de buitengewone algemene vergadering op donderdag 19 december 2013 en aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger.1.

2. Algemeen politiereglement van de stad Oudenaarde en van de gemeenten van de politiezone Vlaamse Ardennen. Aanpassing. Bestuur Burgerzaken. KMO-Beleid.

3. Toekenning toelage aan de handelscomités van de stad in het kader van de eenvormige kerstverlichting. Bestuur Infrastructuur Mobiliteit.

4. Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende een parkeerzone voorbehouden voor vrachtwagens t.h.v. de inrit van het containerpark. Bestuur Sport.

5. Goedkeuren reglement beleidssubsidies sport 2014-2019. Regie Grondbeleid.

6. IVA Grondbeleid. Budget 2014. Bestuur Personeel.

7. Toekenning eretitels gemeenteraadsleden. Reglement. Bestuur Infrastructuur Administratie.

8. Goedkeuren van het ontwerp van concessieovereenkomst voor de exploitatie van het ontmoetingscentrum te Nederename, Oudstrijdersstraat 89.

9. Leveren, plaatsen en indienststellen van een geautomatiseerde toegangscontrole en -meetsysteem op het stedelijk containerpark. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.

10. Privé-verkaveling Danneels Kerkgate-'t Jolleveld. Goedkeuren van de akte gratis grondafstand.

11. Privé-verkaveling bvba Adinda Home Invest - locatie Reytstraat. Goedkeuren van de akte gratis grondafstand. Bestuur Infrastructuur Milieu.

12. Schrapping subsidiereglementen groendaken, hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen.

13. Subsidiereglement alternatieve energiebronnen bij bestaande particuliere woningen.

14. Politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbaar bedrijfsafval. Aanpassing. Bestuur Financiële Zaken. Ontvangerij.

15. Retributie betreffende de materialen Bestuur Infrastructuur Uitvoering en de schaderegelingen hierop.

16. Retributie voor de voor- en naschoolse opvang in scholen.

17. Retributie voor deelname aan de activiteiten van de jeugddienst.

18. Belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil, snoeihout en het gebruik van het containerpark - DIFTAR.

19. Belasting op leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden.

20. Belasting op het weghalen van afvalstoffen.

21. Auroraziekenhuis A.V. Meerjarenplan 2014-2019. Vaststelling.

22. Auroraziekenhuis A.V. Budget 2014. Vaststelling.

23. Politiezone Vlaamse Ardennen. Begroting 2014. Goedkeuring.

24. OCMW. Jaarrekening 2012. Vaststelling.

25. OCMW. Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring.

26. OCMW. Budget 2014. Vaststelling.

27. Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring.

28. Budget 2014. Goedkeuring. Bestuur Sociale Zaken.

29. Principiële toetreding tot Zorginnovatiecluster.

30. Subsidies aan bonden van gepensioneerden.

31. Aanpassing statuten seniorenraad. Secretarie.

32. Notulen van de gemeenteraadszitting van 25 november 2013. Goedkeuring.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren