Groen Oudenaarde stelt negen mandatarissen voor

19 December 2018

Groen Oudenaarde stelt negen mandatarissen voor

Op 2 januari 2019 vindt de installatie van de nieuwe gemeenteraad plaats. Groen verdubbelde haar score en aantal zetels in de gemeenteraad en stelt vandaag haar nieuwe ploeg voor. Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman wordt opnieuw fractieleider van de gemeenteraadsfractie.

‘Dit is een ijzersterke, diverse ploeg’ zegt Meuleman enthousiast. ‘Met Maud Wybraeke hebben we een twintiger die zich op jeugdbeleid zal toeleggen. Folke D’haeyer, dertiger, neemt openbare werken en sport terug voor zijn rekening. Eva Pycke, bijna veertiger, volgt sociaal beleid en milieu op. Steven Bettens, vijftiger, blijft onze expert ruimtelijke ordening, mobiliteit, en klimaat en Eric Meirhaeghe, zestiger, wil zich inzetten voor cultuur en gelijke kansen . Zelf zal ik natuur, onderwijs, lokale economie en financiën opvolgen.’

Voor het Bijzonder Comité Sociale Zaken worden jongerenkandidate Mathilde Haesaert en arts Peter Blondeel voorgedragen. En met Koen Roman heeft Groen Oudenaarde voor het eerst een provincieraadslid verkozen. Koen wordt meteen ook ondervoorzitter van de provincie.

Op 6 januari 2019 organiseert Groen haar nieuwjaarsreceptie. Daar wordt meteen ook het nieuwe partijbestuur en de nieuwe voorzitter voorgesteld. Iedereen is welkom in de Bierderij, Bergstraat 95, vanaf 15u voor een stadswandeling of vanaf 16u30 voor de receptie en de voorstelling van de nieuwe ploeg en toekomstplannen van de partij.