29 mei 2014

GR van 19 december 2011 - agenda

Secretarie. Politieverordening Ronde van Vlaanderen.1.

2. I.VL.A. Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering op woensdag 28 december 2011.

Bestuur Infrastructuur Milieu.

3. Subsidiereglement groendaken - aanpassing.

Bestuur Infrastructuur RO.

4. Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende parkeerverbod Schapendries en eenrichtingsverkeer Molenstraat.

5. Verbreden en verdiepen mobiliteitsplan Oudenaarde. Definitieve vaststelling.

6. Grup "Edelare - Den Haezel" - ontwerp. Definitieve aanvaarding. Aanpassing gemeenteraadsbesluit van 26/09/2011.

Bestuur Financiële Zaken. Ontvangerij.

7. Erediensten. Kerkfabriek st.-Pietersbanden Oudenaarde (Bevere). Wijziging meerjarenplan 2008-2013.

8. Erediensten. Kerkfabriek st.-Pietersbanden Oudenaarde (Bevere). Budget 2012.

9. Erediensten. Kerkfabriek st.-Amandus Oudenaarde (Heurne). Budget 2012.

10. Erediensten. Kerkfabriek st.-Eligius Oudenaarde (Eine). Budget 2012.

11. Erediensten. Kerkfabriek st.-Martinus Oudenaarde (Edelare). Budget 2012.

12. Erediensten. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Oudenaarde (Pamele). Wijziging meerjarenplan 2008-2013.

13. Erediensten. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Oudenaarde (Pamele). Budget 2012.

14. Erediensten. Kerkfabriek st.-Martinus Oudenaarde (Melden). Budget 2012.

15. Erediensten. Kerkfabriek st.-Vedastus Oudenaarde (Nederename). Budget 2012.

16. Erediensten. Kerkfabriek st.-Walburga Oudenaarde (Oudenaarde). Wijziging meerjarenplan 2008-2013.

17. Erediensten. Kerkfabriek st.-Walburga Oudenaarde (Oudenaarde). Budget 2012.

18. Erediensten. Kerkfabriek st.-Laurentius Oudenaarde (Ename). Wijziging meerjarenplan 2008-2013.

19. Erediensten. Kerkfabriek st.-Laurentius Oudenaarde (Ename). Budget 2012.

20. Erediensten. Kerkfabriek st.-Walburga Oudenaarde (Oudenaarde). Budgetwijziging 2011.

21. Erediensten. Kerkfabriek st.-Amandus Oudenaarde (Leupegem). Budgetwijziging boekjaar 2011, aanvraag nr. 1.

Bestuur Sport.

22. Princiepsbeslissing opstarten dossier bouwen van een nieuw zwembad.

Regie Grondbeleid.

23. Begroting 2012. Bestuur Infrastructuur Administratie.

24. Module 13 dossier N46 Oudenaarde-Zwalm. Aanleg fietspaden Weldenstraat. Goedkeuren principe aankopen gronden en gebouwen.

25. Oossebeek. Aanpassen van de benedenloop. Grondaankopen in der minne, afstand van pacht en uitwinning. Vaststellen van de voorwaarden. Deel 3.

26. Aanleg fietspad Oliehoekstraat-Broekstraat. Bestek W18602011. Aangaan van engagement tegenover het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen.

27. Aanleg en herstel van voetpaden. Dienstjaar 2012. Diverse locaties. Bestek W19082011. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.

28. Verkeerstechnische aanpassingen aan gemeentewegen. Dienstjaar 2012. Diverse locaties. Bestek W19092011. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunning.

29. Buitengewoon onderhoud en herstel aan KWS-verhardingen. Dienstjaar 2012. Diverse locaties. Bestek W19112011. Goedkeuren van de lastvoorwaarden en de gunningswijze.

30. Renovatie voetwegen. Dienstjaar 2012. Diverse locaties. Bestek W1910211. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.

31. Cementbetonverhardingen. Dienstjaar 2012. Diverse locaties. Bestek W19122011. Goedkeuren van de lastvoorwaarden en de gunningswijze.

32. Groot onderhoud van buurtwegen (3 j.) - 3de dienstjaar 2012. Diverse locaties. Bestek W15162009. Goedkeuren van de raming en de gunningswijze.

33. Buitengewoon onderhoud van onbevaarbare waterlopen (3 j.) - 1ste dienstjaar 2012. Diverse locaties. Bestek W19132011. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.

34. Sleutelplan diverse gebouwen - OC 't Schoolke Welden - OC 3-Sleutels Mater - KSA-lokaal Ten Berge - locatie Mandemakersstraat 6 - Driesleutelstraat 11 - Volkegemberg 11. Besteknr. W18642011. Bekrachtiging van de toewijzingsbeslissing dd. 28.11.2011.

35. Masterplan De Woeker - deel muziekacademie - aanstellen ontwerper stabiliteit en technieken - bestek D19072011. Goedkeuring lastvoorwaarden en raming.

36. OC Nederename - lot 5 HVAC - locatie Oudstrijdersstraat 89 - bestek nr. W17942011. Bekrachtigen van de collegebeslissing dd. 28.11.2011 m.b.t. de stopzetting van de gunningsprocedure en heropstarten via de onderhandelingsprocedure bestek W19152011.

Bestuur Financiële Zaken. Ontvangerij.

37. Retributie voor het aanleggen van opritten op openbaar domein.

38. Retributie voor de inschrijving van vrije leerlingen in de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst.

39. Retributie op het afleveren van administratieve inlichtingen en documenten.

40. Belasting op het afleveren van administratieve stukken.

41. Retributie voor de verkoop van de publicatie "Spioneren voor het vaderland. De memoires van Evarist De Geyter, 1914-1918".

42. Politiezone. Budget 2012.

43. OCMW. Jaarrekening 2010.

44. Budget 2012.

Bestuur Infrastructuur Administratie.

45. Centrale Aankoop. Revisie en herstel vleugelpiano's ten behoeve van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord - locatie Woeker 3 - bestek nr. L18632011. Bekrachtiging van de toewijzingsbeslissing dd. 28 november 2011.

Secretarie.

46. Notulen van de gemeenteraadszitting van 28 november 2011. Goedkeuring.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren