Groen Café - Biodiversiteit - 22 december 2010

12 December 2010

Groen Café - Biodiversiteit - 22 december 2010

Vogels in ons park Vleermuizen onder je dak - Uilen in onze kerktorens - Bijen voor de appelaar - Korenbloemen in de velden - Vlinders in je buik/tuin - Overal is plaats voor biodiversiteit Biodiversiteit gaat niet enkel over het regenwoud. Ook lokale verenigingen, overheden en burgers kunnen iets doen om de soortenrijkdom in de eigen regio te behouden. Kom luisteren en meediscussiëren!

Met:

  • Guido Tack (Natuurpunt Vlaamse Ardennen plus)
  • Roger De Vos (Oudenaardse Bijentelersmaatschappij)
  • Paul Van Daele (Bioloog Universiteit Gent)
  • Johan Malcorps (Groen-expert lokale biodiversiteit)
  • Vera Dua (voormalig minister van Leefmilieu en Landbouw)

Woensdag 22 december 2010 om 20 uur in The Irish Pipes, Deinzestraat 15 te Oudenaarde (aan de kerk in Bevere)