17 dec 2010

GR van 20 december 2010 - agenda

GR van 20 december 2010 - agenda Brandweer. Principebeslissing tot het verlenen van een investeringssubsidie aan de gemeente Herzele voor aankoop van een stroomaggregaat 8 kVA dienstig voor de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.

1.

Secretarie.

2. Proces-verbaal over de vergadering van het Overlegcomité Gemeenteraad / Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 16 november 2010. Kennisgeving.

3. Overleg stadsbestuur Oudenaarde / Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Aanduiden van een afgevaardigde ter vervanging van raadslid Cindy Franssen, ontslagnemend lid.

4. Principiële toetreding tot Zorginnovatiecluster.

Bestuur Infrastructuur RO.

5. Mobiliteitsplan Oudenaarde - verbreden en verdiepen - participatietraject.

Bestuur Financiële Zaken. Ontvangerij.

6. Erediensten. Kerkfabriek St.-Martinus Oudenaarde (Welden). Budgetwijziging nr. 1- boekjaar 2010.

Bestuur Sport.

7. Buitengewone toelagen voor investeringen in onroerende goederen van de Oudenaardse sportclubs.

Regie Grondbeleid.

8. Goedkeuren procedure tot verkoop van perceel grond bedrijvenpark Coupure, kadastraal bekend onder 8ste Afdeling, Sectie B, nr. 446 l.

9. Toelating tot ruiling percelen ambachtelijke grond tussen nv Oudenaards Manutantiebedrijf en nv Vergokan.

10. Begroting 2011. Bestuur Infrastructuur Administratie.

11. Aanleg fietspad Lotharingenstraat-Bloemenhof. Goedkeuren van de overeenkomst tussen de stad en de provincie Oost-Vlaanderen.

12. Renovatiewerken Baarstraat, J. J. Raepsaetplein, Doornikstraat, Remparden, Bergstraat en Louise-Mariekaai. Aangepast ontwerp riolering.

13. Groot onderhoud van buurtwegen (3 jaar) - 2de dienstjaar 2011 - diverse locaties - bestek nr. W15162009. Goedkeuren van de raming en de gunningswijze.

14. Stedelijk kerkhof. Bouwen van een neutrale afscheidsruimte - locatie Pontstraat - bestek nr. W17572010. Heraanbesteding. Goedkeuren raming, lastvoorwaarden en gunningswijze.

15. Private verkaveling Koestraat - nv Danneels. Goedkeuren van het weg- en rioleringstracé.

16. Restauratie O.-L.-Vrouwehospitaal (klooster) - fase II - gevels. Goedkeuren van het voorlopig stadsaandeel in de restauratiepremie.

Bestuur Burgerzaken. KMO-beleid.

17. Toekenning toelage aan de handelscomités van de stad in het kader van de eenvormige kerstverlichting.

Bestuur Financiële Zaken. Ontvangerij.

18. Retributie voor de verkoop van het boek "Bruin, de geschiedenis van het brouwen in en rond Oudenaarde sinds 1357".

19. Retributie voor het gebruiksrecht voor afbeeldingen van archiefstukken, foto's en museale objecten.

20. Retributie voor de verkoop van de publicatie "Tapisseries d'Audenarde".

21. Retributie voor de verkoop van het boek "Mensen overplanten. De Belgische immigranten in Villaguay. Hun belevenissen".

22. Retributie voor de verkoop van zuurvrije dozen en zuurvrije enveloppen.

23. Retributie voor de inschrijvingsgelden activiteiten sportdienst.

24. Retributie voor het ontlenen van materiaal van de stedelijke jeugddienst.

25. Retributie voor het gebruik van elektriciteit.

26. Gemeentelijke saneringsbijdrage.

27. Controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

28. Auroraziekenhuis AV. Budget 2011. Goedkeuring.

29. OCMW. Budget 2011. Goedkeuring.

30. Politiezone. Budget 2011.

31. Budget 2011.

Bestuur Personeel.

32. Forfaitaire onkostenvergoeding vrijwilligers.

Bestuur Burgerzaken. Bevolking.

33. Naam voor straat binnen de nieuwe verkaveling aan de Vogelkersstraat. Populierstraat. Princiepsbeslissing.

Secretarie

34. Notulen van de gemeenteraadszitting van 29 november 2010. Goedkeuring.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren