17 okt 2013

GR van 21 oktober 2013 - tussenkomsten

Vragen van raadslid Elisabeth Meuleman 1. BBC Op 3 september kregen alle gemeenteraadsleden de uitnodiging voor de commissie van de burgemeester. Aan de uitnodiging hing het BBC-beleidsplan voor de stad Oudenaarde. Hetzelfde plan werd naar de verschillende adviesraden gestuurd. Aan de hand van dit document dienden adviesraden hun bevindingen door te geven. De adviesraden willen die opdracht serieus nemen en benadrukken het belang van hun inspraak: het plan legt immers de krijtlijnen en prioriteiten voor de hele legislatuur vast. De tijd is echter kort en op dit moment blinkt het beleidsplan vooral uit in vaagheid...

Vragen

 • Wat heeft het participatieproject opgeleverd? Op welke manier heeft de input van de adviesraden tot aanpassingen van het plan geleid?
 • Binnen beleidsdomeinen zouden nieuwe actieplannen toegevoegd zijn. Welke zijn dat?
 • Op welke momenten zullen ook raadsleden nog inspraak krijgen, alvorens het plan op de gemeenteraad moet worden goedgekeurd?

2. Huis de Lalaing

Enige tijd geleden kreeg het stadhuis de erkenning als stadsmuseum. Huis de Lalaing en de restauratie van de verdures zorgden mee voor die erkenning. Aanvankelijk gaf een toegangsticket voor het MOU zowel toegang tot het museum in het stadhuis als tot het Huis de Lalaing. Momenteel is het Huis de Lalaing gesloten. Op de site van de stad Oudenaarde lezen we letterlijk: "Het Huis de Lalaing is wegens verbouwingswerken tijdelijk gesloten voor individuelen. Groepen kunnen het Huis de Lalaing met gids enkel op dinsdag en donderdag bezoeken." (zie www.oudenaarde.be/nl/bezoekers/wat-zien/monumenten/huis_de_lalaing/). Huis de Lalaing is terecht één van de toeristische troeven van onze stad.

Vragen

 • Wat houden de verbouwingswerken in? Wat is de timing van de werken? Wanneer zal het Huis de Lalaing terug open zijn voor het publiek?

3. Voormalige camping aan de Donkvijver

Vorige maand vernamen we via de pers dat de stad gesprekken voert met het Nederlandse bedrijf Roompot. Op de regionale bladzijden van de krant van 15 oktober lezen we dat de huidige eigenaars het volledige terrein begin volgend jaar willen verkopen. Zij willen het 26 hectaren grote terrein opdelen in 6 tot 9 percelen om er "het maximum uit te halen," zo lezen we in de krant.

Vragen

 • Kan dit terrein, dat momenteel uit twee grote delen bestaat, zomaar in 6 tot 9 percelen opgesplitst worden?
 • Wat zijn de plannen van het stadsbestuur? Wat is de visie van de stad over dit terrein en hoe kadert die in het masterplan voor de Donk?
 • Kan de stad zelf initiatief nemen? Kan de stad als tussenfiguur fungeren bij deze en andere plannen voor het terrein?

 

Vragen raadslid Tim Vanderhaeghen

1. Vraag Burensportdienst.be

De website van de stad refereert een aantal keer naar het samenwerkingsverband "Burensportdienst", met een link naar burensportdienst.be. Deze link werkt niet.

Vragen

 • Wat kunnen we als stad verwachten van de dienst "Burensportdienst"?
 • Kan de schepen de bevoegde mensen aanmanen de site te activeren? (Het web-adres is zelfs niet geclaimd.)
 • Kunnen deze verwijzingen naar een onbestaande site verwijderd worden en de site aangevuld worden met de relevante informatie rond de "Burensportdienst"?

2. Vraag bezetting en beschikbaarheid sportaccommodatie

Via heel wat kanalen bereiken ons alarmsignalen van verenigingen, scholen en individuen over het tekort aan sportaccommodatie. De Groen-fractie vraagt zich af of er effectief een tekort is aan infrastructuur, zoals enerzijds het BLOSO-rapport (zaalsporten) aangaf en anderzijds de schepen (veldsporten) communiceerde, en of er een probleem schuilt in de inplanning van de beschikbare infrastructuur.

Vragen

 • Kan de gemeenteraad een overzicht krijgen van de bezetting en beschikbaarheid van de verschillende sportaccommodatie?
 • Hoeveel aanvragen moet de sportdienst weigeren wegens plaatsgebrek?
 • Voorziet de sportdienst hulp en ondersteuning aan verenigingen die geen plaats krijgen of vinden in het Oudenaardse of in privé-accommodatie.

 

Voorstellen en vraag van raadslid Steven Bettens

1. Herinrichting van de Tivolistraat

Recent eindigde fase I van de werken in het kader van het Aquafin-project 22.003 "Afkoppeling Tivolistraat" in de Tivolistraat. Ook ter hoogte van het Vrij Landelijk Instituut werd de wegenis heraangelegd. Deze zone is een schoolomgeving waar de zone 30 van toepassing is, nu enkel aangeduid met variabele snelheidsborden. Uit het straatbeeld valt niet op te maken dat zich hier een school bevindt. Geen enkele visuele maatregel (poorteffect) werd gecreëerd om de automobilist attent te maken op deze risico-omgeving voor de zachte weggebruiker.

Bovendien stellen we vast dat de inplanting van de nieuwe parkeerstroken niet op een optimale manier is gebeurd. Ter hoogte van de woningen met eigen privé-oprit, en dus met eigen parkeermogelijkheden, werden parkeerstroken voorzien terwijl ter hoogte van de aaneengesloten rij woningen nagelaten werd een parkeerstrook aan te leggen. Dit heeft tot gevolg dat de huidige parkeerstroken onderbenut worden terwijl op de straat geparkeerde wagens in de bocht van de Tivolistraat de onveiligheid heel sterk doen toenemen. De nieuw aangelegde voetpaden ter hoogte van die bocht zijn evenwel dermate breed dat ook daar parkeervakken konden ingetekend worden. Wij vinden dit een ongelukkige keuze.

Inmiddels werd de fase II voor de werken aan de Tivolistraat (het gedeelte van de Winkelstraat tot aan de Wolvenberg) uitgeschreven. Deze werken sluiten aan op de eerder vermelde fase I der werken.

Voorstel

 • Bij uitvoering van fase II stellen wij voor de inrichting van de Tivolistraat ter hoogte van de bocht en het Vrij Landelijk Instituut aan te passen en er o.a. een poorteffect te creëren. Op die manier verhoogt de veiligheid voor de zachte weggebruiker in de onmiddellijke schoolomgeving.
 • Tegelijkertijd stellen we voor om ter hoogte van de aaneengesloten rij woningen het voetpad in breedte te beperken om aldaar een nieuwe van de rijbaan afgescheiden parkeerstrook te voorzien.
 • Beide werken zouden als meerwerk toegevoegd kunnen worden aan de fase II van de werken, welke binnenkort aangevat wordt.

2. Heraanleg schoolomgeving De Vier Tuinen langsheen de N46

De eerste gesprekken over en plannen voor de heraanleg van de Oudstrijdersstraat (N441) zijn ondertussen al meerdere jaren oud. De voorbije 2 jaar vonden meerdere GBC's plaats waarin een aanzet tot ontwerp werd opgemaakt met inbegrip van de schoolomgevingen KBO Nederename in de Pelikaanstraat en Freinetschool De Vier Tuinen in de Nederenamestraat. Recent werd echter beslist om de plannen, waarover een consensus was bereikt, opzij te schuiven en het ontwerp van voor af aan herop te starten. De buurt en andere geïnteresseerden zullen via een "klankbordgroep" betrokken worden bij de opmaak van het plan voor de herinrichting van de Nederenamestraat. Door van nul te herbeginnen wordt de start van de werken voor onbepaalde tijd uitgesteld, ook de voorziene werken langs de N46.

Vragen

 • Welk tijdsverlies gaat er gepaard met het volledig opnieuw bekijken van de herinrichting van de Oudstrijdersstraat? Wat is de nieuwe planning in dit dossier?
 • Normaal worden de studiekosten grotendeels gedragen door de Vlaamse overheid. Wie betaalt de herziening en de nieuwe studiekosten die er komen op vraag van het stadsbestuur? Wat is het prijskaartje tot op heden voor de stad ?

Voorstel

 • De Nederenamestraat (N46) heeft een heel kwalijke reputatie wat verkeersveiligheid betreft. Te vaak gebeuren er zware ongevallen. Doordat het stadsbestuur besloten heeft de herinrichting van de Oudstrijdersstraat opnieuw te gaan bekijken worden ook de werken langsheen de N46 ter hoogte van de schoolomgeving van De Vier Tuinen uitgesteld. Wij stellen dan ook voor dat het stadsbestuur met de Vlaamse overheid contact opneemt om het dossier van de schoolomgeving Freinetschool De Vier Tuinen los te koppelen van het dossier van de Oudstrijdersstraat zodat met die werken alvast kan begonnen worden.

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren