18 feb 2014

GR van 24 februari 2014 - agenda

Bestuur Infrastructuur Mobiliteit. Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de afschaffing van het parkeren op de stoep in de Heurnestraat; de voorrangsregeling t.h.v. het kruispunt Heurnestraat x Textielstraat; de circulatie in de Hofstraat; voorzien van een taxistandplaats op de Markt voor 1 taxi.1.

 Bestuur Sport.

2. Goedkeuring van de subsidieovereenkomst en de mandaatovereenkomst met betrekking tot de derde cluster kunstgrasvelden kaderend in het Vlaams Sportinfrastructuurplan.

 Regie Grondbeleid.

3. Aankoop in der minne van een perceel grond gelegen hoek Jacob Lacopsstraat-Gobelinstraat te Oudenaarde. Vaststellen van de voorwaarden.

4. Openbare verkoop terreinen recreatiedomein Donk. Akkoord met machtiging.

5. Goedkeuren oproep tot het indienen van een kandidatuur voor het ontwikkelen van een perceel gelegen bedrijventerrein De Coupure.

Bestuur Infrastructuur Administratie.

6. Collector Korsele - st.-Blasius-Boekel (Smarre). Project Aquafin 22.265A. Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst en studieovereenkomst.

7. Oprichten jeugdheem door KSA Eine. Verlenen van een hypothecaire volmacht aan de stad. Goedkeuren van de ontwerpakte.

8. Restauratiewerken Laurentiuskerk te Ename. Fase III. Gunstig adviseren van de beslissing van de kerkfabriek dd. 19 deptember 2013 houdende opstarten van de procedure met het oog op de aanstelling van een ontwerper.

9. Heraanleg Markt. Goedkeuring projectdefinitie.

10. Meerspoort Noord - 2de parkeerlaag: aanstellen studiebureau. Bekrachtiging van de collegebeslissing dd. 27 januari 2014.

11. Herinschaling van de onbevaarbare waterlopen op het grondgebied van de stad Oudenaarde. Goedkeuring van de lijst en plan nieuwe toestand.

12. Muziekacademie - nieuwbouwwerken: lot 1b bovenbouw, ruwbouw en stabiliteit (ambtshalve maatregel) - locatie Woeker 3 - bestek nr. W22302014. Goedkeuring lastvoorwaarden, bestek en raming.

13. Scheldeboorden/-kop: doorsteek gevangenis - afbraak gedeelte bestaande loods - bestek nr. W21902013. Goedkeuren van de lastvoorwaarden, de gunningswijze en de raming.

14. Bijgebouw stadsarchief: vernieuwen elektriciteit - locatie Maagdendale - bestek nr. W21712013. Bekrachtiging van de toewijzingsbeslissing dd. 9 december 2014.

Bestuur Financiële Zaken. Rekendienst.

15. Erediensten. Kerkfabriek st.-Martinus Volkegem. Meerjarenplan 2014-2019.

16. Erediensten. Kerkfabriek st.-Hilarius Mullem. Meerjarenplan 2014-2019.

17. Erediensten. Kerkfabriek st.-Walburga Oudenaarde. Meerjarenplan 2014-2019.

18. Erediensten. Kerkfabriek st.-Martinus Edelare. Meerjarenplan 2014-2019.

19. Erediensten. Kerkfabriek st.-Martinus Melden. Meerjarenplan 2014-2019.

20. Erediensten. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Pamele. Meerjarenplan 2014-2019.

21. Erediensten. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Pamele. Budget 2014.

22. Erediensten. Kerkfabriek st.-Martinus Melden. Budget 2014.

23. Erediensten. Kerkfabriek st.-Martinus Volkegem. Budget 2014.

24. Erediensten. Kerkfabriek st.-Martinus Edelare. Budget 2014.

25. Erediensten. Kerkfabriek st.-Walburga Oudenaarde. Budget 2014.

Bestuur Infrastructuur Centrale Aankoop.

26. Leveren en plaatsen van archiefrekken in depot Box in de Box, Maagdendale 13 - locatie: Maagdendale 13 - bestek nr. L22442014. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Bestuur Financiële Zaken. Ontvangerij.

27. Machtiging aan het College van Burgemeester en Schepenen tot het vaststellen van retributies. Erratum.

28. Retributie voor het gebruik van sportaccommodaties.

29. Belasting op het afleveren van administratieve stukken.

30. Belasting op de aanvragen voor exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen. Erratum.

Secretarie.

31. Notulen van de gemeenteraadszitting van 27 januari 2014. Goedkeuring.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren