05 jul 2013

GR van 24 juni 2013 - tussenkomsten

Lees de tussenkomst op de gemeenteraadszitting van 24 juni 2013 van Steven Bettens over de crypte in Eine.hier

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.