07 apr 2013

GR van 25 februari 2013 - agenda

Huishoudelijk reglement gemeenteraad. Goedkeuring. 1. Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest (FIGGA). Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering op 22 maart 2013.

2.

3. Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest (FIGGA). Voordracht van een kandidaat voor het mandaat van bestuurder.

4. Intercommunale maatschappij voor watervoorziening in Vlaanderen. IMVW. Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger.

5. Intercommunale maatschappij voor watervoorziening in Vlaanderen. IMVW. Voordracht van een kandidaat-bestuurder voor het mandaat in de raad van bestuur.

6. Intercommunale maatschappij voor gas en elektriciteit van het westen. Gaselwest. Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger.

7. Intercommunale maatschappij voor gas en elektriciteit van het westen. Gaselwest. Goedkeuring van de agenda en voordracht van kandidaat-lid voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC) en (eventueel) voor de Raad van Bestuur en het College van Commissarissen.

8. TMVW. Aanduiden van vertegenwoordigers en plaatsvervangend vertegenwoordigers in de algemene vergadering.

9. TMVW. Voordracht van een vertegenwoordiger in het regionaal directiecomité voor Domeindiensten van de TMVW.

10. Intercommunale vereniging voor beheer van afvalstoffen Vlaamse Ardennen. I.VL.A. Aanduiden van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering.

11. Intercommunale vereniging voor beheer van afvalstoffen Vlaamse Ardennen. I.VL.A. Voordracht van drie bestuurders voor de raad van bestuur.

12. Intercommunale Westlede. Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering.

13. Intercommunale Westlede. Aanduiden van een bestuurder voor de raad van bestuur.

14. Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten. Aanduiden van een vertegenwoordiger.

15. Bedrijvencentrum Vlaamse Ardennen. Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de raad van bestuur.

16. Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen. Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering en een kandidaat-bestuurder.

17. Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap vzw OVSG. Aanduiden van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering.

18. Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen. Aanduiden van een vertegenwoordiger en een kandidaat-bestuurder.

19. Intercommunaal Samenwerkingscomité van Waterbedrijven (ISWa) cvba. Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering.

20. Intercommunaal Samenwerkingscomité van Waterbedrijven (ISWa) cvba. Aanduiden van een kandidaat bestuurder voor de raad van bestuur.

21. Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen. Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger.

22. Vzw Toerisme Oost-Vlaanderen. Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering.

23. Vzw Toerisme Vlaamse Ardennen. Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering.

24. Kredietmaatschappij Onze Thuis. Aanduiden van een vertegenwoordiger.

25. Vzw ERSV Oost-Vlaanderen. Aanduiden van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering.

26. LOGO Gezond + vzw. Aanstelling van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering.

27. RATO vzw. Aanstelling van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering.

28. Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen. Overeenkomst interlokale vereniging. Convenant.

Regie Grondbeleid.

29. Akkoord toestemming onroerende leasing NV Vento - Trayco, Bedrijvenpark "Coupure" 5, kadastraal bekend onder 8ste afdeling, sectie B, nr. 469b.

Bestuur Personeel

30. Gewezen burgemeesters en schepenen. Voorstel van de titel van ere-schepen aan mevrouw Christiane Maryns.

Bestuur Infrastructuur Administratie.

31. Restauratie Poortersgebouw Abdij Maagdendale. Historische studie en vooronderzoeken.

32. Weg- en rioleringswerken Bergstraat. Goedkeuren bijwerk. Bestek W20852013. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

33. Private verkaveling Lauwerijns. Borgveld. Goedkeuren aanleg riolering en nutsleidingen.

Bestuur Infrastructuur RO.

34. Reconversie en duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de Stationsomgeving van Oudenaarde. Samenwerkingsovereenkomst Stationsomgeving. Goedkeuring.

Bestuur Financiële Zaken. Ontvangerij.

35. Erkenningsbesluit orthodoxe parochie Andrea en Materne. Aalst.

36. Retributie op het afleveren van administratieve inlichtingen en documenten.

Bestuur Informatica.

37. Plaatsen van bewakingscamera's in de zone omgeving sportaccomodaties en in het stadscentrum Oudenaarde.

Secretarie.

38. Notulen installatievergadering gemeenteraad van 2 januari 2013. Goedkeuring.

39. Notulen van de gemeenteraadszitting van 28 januari 2013. Goedkeuring.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren