03 mrt 2013

GR van 25 februari 2013 - tussenkomsten

De jongste Gemeenteraad liep uit op een marathonzitting van bijna 5 uur. Toch lag dit niet aan het aantal punten dat het schepencollege op de agenda geplaatst had. Er werd evenwel anderhalf uur uitgetrokken voor het benoemen van meer dan 40(!) vertegenwoordigers - aangeleverd vanuit de meerderheid - om te zetelen in allerhande en andere samenwerkingsverbanden. Een punt waar Elisabeth Meuleman later op de avond met een bijkomende vraag op inpikte door een onderzoek te eisen naar de noodzakelijkheid van het bestaan van en de deelname aan dergelijke verenigingen. Groen Oudenaarde is er immers van overtuigd dat er een optimalisatie van ingezette middelen - lees kosten - mogelijk moet zijn op vlak van participatie in intercommunales. De burgemeester beloofde één en ander tegen het licht te houden, evenwel niet zonder eerst in de fout gegaan te zijn door te zeggen dat het punt in zijn commissie reeds besproken werd. De aanwezigheid van Steven Bettens en Tim Vanderhaeghen in die commissie dwongen De Meulemeester echter zijn woorden terug te nemen.intercommunales

Eerste agendapunt was de goedkeuring van het huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad. Het college hield rekening met een aantal van onze aanmerkingen. Op onze vraag blijft het voor geïnteresseerde inwoners bijvoorbeeld mogelijk de agenda van de gemeenteraad op papier te ontvangen. Wij vinden het wel jammer dat bij de toegevoegde punten enkel de vraagsteller en de bevoegde schepen het woord krijgen. Dit maakt een debat onmogelijk. Om die reden hebben wij ons bij de stemming over het huishoudelijk reglement onthouden.

Een belangrijk punt op de agenda was de goedkeuring van een convenant voor de herwaardering van de stationsomgeving, die zou er over 15 jaar totaal anders moeten uitzien. Er komt een nieuw stationsplein en de parkeervoorziening voor wagens zou volledig langs de kant van de Lindestraat komen te liggen. Pijnpunt voor Groen, dat verder de heraanleg van de omgeving wel volmondig steunt, is echter dat de ondertunneling van het spoor voor alle gemotoriseerd verkeer toegankelijk zou zijn en aldus een gevaar voor elke zachte weggebruiker zal betekenen. Bovendien is Groen ervan overtuigd dat bij uitvoering van de plannen zoals ze nu bestaan er een extra mobiliteitsprobleem dreigt te ontstaan door het creëren van een extra toegangsweg naar het centrum. De Dijkstraat zou in deze als een soort van binnenstedelijke ringweg fungeren. Om deze reden heeft de voltallige fractie zich onthouden bij de stemming van dit agendapunt. Groen Oudenaarde zal de komende jaren dit punt van nabij opvolgen en proberen te wegen op de verdere uitwerking van de ontwerpplannen. Steven Bettens volgt het dossier op in de bevoegde commissie.

Vanuit Groen kwamen er ook nog interventies op de overeenkomst die het college gemaakt heeft met Golazo (de organisator van de Ronde van Vlaanderen voor wielerliefhebbers) waar de privatisering van het evenement dreigt door te zetten. Zo zouden bepaalde straten afgezet worden ter exclusiviteit van de betalende fietsers. Eveneens wist Tim Vanderhaeghen te ontsluieren dat de stad opdraait voor de kosten van de volledige reiniging van het parcours na de activiteit.

Bij het punt over de nieuwe en bijkomende retributies toonde Elisabeth Meuleman zwart op wit aan dat deze "verdoken" belastingen tot de hoogste in de provincie behoren. Diezelfde avond haalde deze interventie nog de pers. Groen Oudenaarde vraagt dat de belastingen eerlijker verdeeld worden en retributies geheven worden in functie van de draagkracht van de burger. Eventueel opbrengstenverlies zou gecompenseerd kunnen worden door bijvoorbeeld een taks op tweede verblijven.

Groen Oudenaarde plaatste ook nog enkele bijkomende punten op de agenda. Steven Bettens vroeg om opnieuw een parkeerplaats voor andersvaliden aan de kerk in Melden te voorzien. Tim Vanderhaeghen bracht de problematiek van het risico op gehoorschade bij jongeren ten berde en kreeg van de schepen van Jeugd te horen dat er vanaf maart 2013 kortingen van 20 % zullen gegeven worden bij enkele winkeliers die op maat gemaakte oordoppen verkopen.

Dit was een meer dan geslaagde gemeenteraad voor Groen Oudenaarde en we zijn er van overtuigd meer dan ooit op het beleid te kunnen wegen. Leuke vaststelling is ook dat er een goede verstandhouding is tussen de oppositiepartijen (ook de anderen kwamen scherp en gevat uit de hoek) onderling, zodat de Oudenaardse burger de zekerheid heeft dat de meerderheid de komende jaren op scherp zal gehouden worden.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren