07 apr 2013

GR van 25 maart 2013 - agenda

Brandweer. Vzw Provinciale Brandweerschool Oost-Vlaanderen. Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger.1.

Secretarie.

2. TMVW. Aanduiden van vijf vertegenwoordigers en vijf plaatsvervangende vertegenwoordigers in de algemene vergadering.

3. Bestuursakkoord.

4. Vaststelling van de rangorde van de raadsleden.

5. Deontologische code mandatarissen.

6. De Kringwinkel. Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering.

7. De Kringwinkel. Aanduiden twee kandidaat-bestuurders voor de Raad van Bestuur.

Bestuur Infrastructuur Mobiliteit.

8. Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende het afschaffen parkeerplaats mindervalide Prins Leopoldstraat 84, de voorrangsregeling op het kruispunt Axelwalle x nieuwe langsweg langs de sporen + bord doodlopende weg, instellen zone 30 in wijk Pamele, voorzien mindervaliden parkeerplaats Baarstraat 37.

Bestuur Jeugd, Gezin, Kinderopvang.

9. Aanduiden van twee vertegenwoordigers voor de gezinsraad.

Regie Grondbeleid.

10. Toelating tot verkoop van een onroerend goed gelegen Ambachtstraat, kadastraal bekend onder 2de afdeling, sectie A, nr. 521g door bvba Hovogra aan GCV M.O.M.A.

11. Begroting 2013.

Bestuur Burgerzaken. Bevolking.

12. Straatnaam voor plein ter hoogte van het Apostolinnenplein en de Schelde: Jan Van Pameleplein. Definitieve beslissing.

13. Straatnaam voor verkaveling ter hoogte van de Koestraat: Maelbekestraat. Definitieve beslissing.

Bestuur Infrastructuur Administratie.

14. Restauratie Huis de Lalaing. Rioolonderzoek en vooronderzoeken. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.

15. Oprichten jeugdlokalen langs Meerspoort-Zuid. Goedkeuren van de erfpachtovereenkomst tussen de vzw KSA Oudenaarde en de stad.

16. Private verkaveling 'De Nieuwe Eindries' - Gieterijstraat. Goedkeuren van de gratis grondafstand en overname wegeninfrastructuur voor opname in openbaar domein.

17. Oossebeek. Creatie bypass langs Weldenstraat - N46. Goedkeuren aangepast plan grondaankopen en vestigen erfdienstbaarheden.

18. Weg- en rioleringswerken Jagerij. O202024. Gecombineerd dossier met NV Aquafin projectnr. 96.455 collector Zoetebeekweg. Jagerij. Bestek nr. O202024. Bekrachtigen van de collegebeslissing dd. 18/02/2013 houdende goedkeuren van de eindafrekening.

19. Dijkstraat, Adriaan Brouwerstraat, Burgscheldestraat: aanpassen nutsleidingen naar aanleiding van wegeniswerken. Bestek nr. 20207161 - 250252. Goedkeuren lastvoorwaarden, gunningswijze en raming.

20. Bergstraat. Aanpassen openbare verlichting. Bestek 254592. Goedkeuren van de raming, de lastvoorwaarden en de wijze van gunnen.

21. De Bruwaan. Vervangen verouderde openbare verlichting tussen de Pruimelstraat en Doorn. Goedkeuren lastvoorwaarden en raming.

22. Reytstraat. Ondergronds brengen van de openbare verlichting bestek 250242-20204501. Goedkeuring lastvoorwaarden en raming.

23. Reytstraat. Ondergronds brengen van het laagspanningsnet bestek 250242-20204501. Goedkeuring lastvoorwaarden en raming.

24. Ontmoetingscentrum Nederename (OC). Lot 1: ruwbouwwerken, bijwerk mobiele wanden. Oudstrijdersstraat 89. Bestek nr. W21062013. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Bestuur Infrastructuur RO.

25. Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (Gecoro). Vastleggen vertegenwoordiging maatschappelijke geledingen.

Bestuur Infrastructuur Centrale Aankoop.

26. Aankoop totaalstation in functie van opmetingen. Tussenmuren 17. Bestek L21002013. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.

27. Leveren en in dienst stellen veegmachine ten behoeve van het bestuur infrastructuur uitvoering. Paalstraat 9. Bestek L21012013. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

28. Aankoop tablets. Tussenmuren 17. Bestek .20922013. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

29. Uitbreiden bewakingscamera's in de zone omgeving sportaccommodaties, station en stadscentrum. Diverse locaties. Bestek L21022013. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Bestuur Financiële Zaken. Ontvangerij.

30. Addendum aan de overeenkomst tussen TMVW en stad Oudenaarde met betrekking tot het inzamelen, transporteren en saneren van het door de TMVW geleverd water op het grondgebied van de stad Oudenaarde.

31. Borgstelling kapitaalverhoging Publi T/Figga.

32. Retributie betreffende verlies van de toegangskaart dienstingang aan het containerpark.

33. Retributie voor het gebruik van elektriciteit.

34. Retributie op het gebruik van lokalen en gronden door de stad ter beschikking gesteld.

35. Budget 2013. Goedkeuring.

36. Auroraziekenhuis. Jaarrekening 2011. Vaststelling.

37. Auroraziekenhuis. Budget 2013. Goedkeuring.

Secretarie.

38. Notulen gemeenteraad 25 februari 2013. Goedkeuring.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren