18 nov 2013

GR van 25 november 2013 - agenda

Brandweer. Forfaitaire bijdrage van de beschermde gemeenten binnen de gewestelijke groep Oudenaarde voor het dienstjaar 2009 - 2010 - 2011. Advies.1.

Secretarie.

2. Intercommunale Westlede. Goedkeuren van de agenda van de bijzondere algemene vergadering op dinsdag 3 december 2013 en aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger.

3. Intercommmunale SOLVA. Goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering op dinsdag 10 december 2013 en aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger.

4. Intercommunale SOLVA. Goedkeuren van de statutenwijziging en aanduiden van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering op maandag 10 december 2013.

5. FIGGA. Goedkeuren van de agenda van de buitengewone algemene vergadering op woensdag 18 december 2013 en aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger.

6. Gaselwest. Goedkeuren van de agenda van de buitengewone algemene vergadering op woendag 18 december 2013.

7. IMWV. Goedkeuren van de agenda van de bijzondere algemene vergadering op 18 december 2013 en aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger.

8. ISWA cvba. Goedkeuren van de agenda van de buitengewone algemene vergadering op 17 december 2013 en aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger.

9. Toekennen van eretitel aan oud-burgemeesters en oud-schepenen.

10. Wijziging bijlage aan het huishoudelijk reglement verklaring gebruik tablet-pc.

Bestuur Infrastructuur Mobiliteit.

11. Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de circulatie in de Wallestraat, een parkeerplaats voor gehandicapten in de Aalststraat 66, een zone 30 in de Annekensstraat, de circulatie in de Kruisstraat, het wegnemen van een parkeerplaats voor gehandicapten aan huisnr. 242 in de Nederenamestraat, het aanpassen van de uren van het parkeerverbod op de Markt t.h.v. de Zalm.

Kunstonderwijs. Muziekacademie.

12. Vaststellen van de prestaties van de leraren voor het schooljaar 2013-2014.

Kunstonderwijs. Tekenacademie.

13. Vaststellen van de prestaties van de leraars voor het schooljaar 2013-2014.

Bestuur Sport.

14. Goedkeuren politiereglement ter gelegenheid van eenmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteiten omwille van de doortocht van de wielerwedstrijd Ronde van Vlaanderen voor vrouwen en Ronde van Vlaanderen voor elite dd. 6 april 2014.

Regie Grondbeleid.

15. Vraag uitoefenen voorkooprecht en toelating tot verkoop van Lasat-Foucart bvba JDM Products aan VOF Gillan De Scheerder-De Bock van een nijverheidsgebouw op en met grond gelegen Meersbloem Melden 30, kadastraal bekend onder 12de afdeling, Sectie A, nr. 1453e.

16. Oprichting van het gemeentelijk Intern Verzelfstandigd Agentschap zonder rechtspersoonlijkheid "Grondbeleid". Goedkeuring.

Bestuur Infrastructuur. Administratie.

17. Aanleg fietspad (LAF) langs de spoorlijn N86 tussen de Kouterstraat (Zingem) en de Heirweg-Axelwalle (Oudenaarde) - dossier LAF-2012-021. Grondaankopen in der minne en pachtverbrekingen. Vaststellen van de voorwaarden.

18. Aanleg fietspad (LAF) langs de spoorlijn N86 tussen de Kouterstraat (Zingem) en de Heirweg-Axelwalle (Oudenaarde) - dossier LAF-2012-021. Goedkeuren van het ontwerp, de wijze van gunnen en het stadsaandeel in de werken.

19. Zwembad: verplaatsen elektriciteitskast vanuit zwembad naar laagspanningskast buiten (naast hoogspanningscabine) - locatie Rodelos - bestek nr. W22022013. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

20. Aanleg klinkerverharding rond kantine jeugd KSVO - sportcentrum. Locatie Rodelos - bestek nr. W22032013. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

21. Aanleg multifunctioneel sportterrein Serpentstraat - locatie schoolgebouw Serpentstraat - bestek nr. W21422013. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

22. Samenaankoop elektriciteit 2015-2017. Gezamenlijke aankoop door de stad, OCMW, politiezone en centraal kerkbestuur van elektriciteit voor hun installaties en gebouwen en de openbare verlichting. Goedkeuren van de lastvoorwaarden en bestek.

23. Samenaankoop aardgas 2015-2017. Gezamenlijke aankoop door de stad, OCMW, politiezone en centraal kerkbestuur van gas voor hun installaties en gebouwen. Goedkeuren van de lastvoorwaarden en bestek.

Bestuur Infrastructuur. RO.

24. Rooilijnplan Boembeekstraat. Voorlopige goedkeuring. Bestuur Financiële Zaken. Ontvangerij.

25. Erediensten. Kerkfabriek St.-Amandus Wortegem-Petegem (Ooike). Meerjarenplan 2014-2019.

26. Erediensten. Kerkfabriek St.-Amandus Wortegem-Petegem (Ooike). Budget boekjaar 2014. Aandeel stad in de exploitatietoelage.

Bestuur Infrastructuur. Centrale Aankoop

27. Aankoop tablets - locatie Tussenmuren 17 - bestek nr. L20922013. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Bestuur Financiële Zaken. Ontvangerij.

28. Financiële rapportering april 2013-september 2013 in uitvoering van artikel 165 en 166 van het gemeentedecreet. Kennisgeving.

29. Aanvullende belasting op de personenbelasting.

30. Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing.

31. Algemene Gemeentelijke Heffing.

32. Belasting op logiesverstrekkende exploitaties.

33. Belasting op taxidiensten en op de exploitatie van diensten voor het verhuur van voertuigen met bestuurder.

34. Belasting op aanplakborden.

35. Belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil en snoeihout - DIFTAR.

36. Contantbelasting op het parkeren.

37. Belasting op het parkeren in de blauwe zone en het parkeren met beperkte parkeertijd.

38. Belasting op het niet afkoppelen van hemelwater.

39. Belasting op nachtwinkels.

40. Belasting op de verschillende wijzen van lijkbezorging inzake personen die niet in de gemeente woonden en er niet overleden zijn.

41. Belasting op het ontgraven van een lijk.

42. Belasting op het afleveren van administratieve stukken.

43. Belasting op stand- en plaatsrechten op markten.

44. Gemeentelijke saneringsbijdrage.

45. Retributie op de verkoop van compostvaten.

46. Retributie handelsafval op het containerpark.

47. Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein.

48. Retributie voor de inschrijvingsgelden, uitleenvergoeding en gebruik snoezelruimte van de speel-o-theek.

49. Retributie voor het gebruik van elektriciteit.

50. Retributie voor het voltrekken van huwelijksplechtigheden en voor het registreren van wettelijke samenlevingen met ceremonie op zaterdag.

51. Retributie betreffende tarieven stedelijke begraafplaatsen.

52. Retributie voor het gebruik door particulieren van verkeerssignalisatie eigendom van de stad.

53. Machtiging aan het college van burgemeester en schepenen tot het vaststellen van retributies.

Bestuur Sociale Zaken.

54. Toelage noodhulp Syrië 12-12 en de Filipijnen.

Secretarie.

55. Notulen van de gemeenteraadszitting van 21 oktober 2013. Goedkeuring.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren