19 mei 2014

GR van 26 mei 2014 - agenda

Secretarie. Solva. Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering op 23 juni 2014 en aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger.1.

2. I.Vl.A. Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering op 6 juni 2014 en aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger.

3. ISW.a. Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering op 11 juni 2014 en aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger.

4. FIGGA. Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering op 20 juni 2014 en aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger.

5. IMWV. Goedkeuren van de agenda van de jaarvergadering der aandeelhouders op 25 juni 2014 en aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger.

6. Gaselwest. Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering, tevens jaarvergadering op 20 juni 2014 en aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger.

Bestuur Infrastructuur Mobiliteit.

7. Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de voorrangsregeling op het kruispunt van de Kortrijkstraat met de Snuifmolen en het voorzien van een woonerf op het Apostolinnenplein.

Bestuur Sport.

8. Concessie cafetaria stedelijke sporthal.

Regie Grondbeleid.

9. Openbare verkoop van het pand gelegen Burg 11, kadastraal bekend onder 1ste Afdeling, Sectie B nr. 856a.

10. Openbare verkoop terreinen recreatiedomein Donk. Bekrachtiging van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 5 mei 2014 en goedkeuring aankoop.

Stedelijke Bibliotheek.

11. Interlokale Vereniging Bibliotheken Vlaamse Ardennen. Goedkeuring jaarrekening 2013 en begroting 2014.

Bestuur Cultuur. Museum.

12. Aankoop van een wandtapijt. Uitbrengen van een bod. Bekrachtigen beslissing college van burgemeester en schepenen van 28 april 2014.

Bestuur Infrastructuur Administratie.

13. Gedeeltelijk afschaffen van buurtweg nr. 181 te Mater. Definitieve beslissing.

14. Ex-pastorie te Leupegem - openbare verkoop en gratis afstand van aanliggend perceel. Princiepsbeslissing.

15. Weg- en rioleringswerken Dijkstraat - fase 2 - deel Prins Leopoldstraat-Gevaertsdreef - bestek nr. W20092012. Bekrachtigen collegebeslissing dd. 22 april 2014 houdende goedkeuring van de eindafrekening.

16. Bijgebouw archief - vernieuwen dak - locatie Maagdendale - bestek nr. W22602014. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Bestuur Financiële Zaken. Ontvangerij.

17. Goedkeuring van de lijst van de overschreden kredieten op het budgetjaar 2013.

18. Stad. Budget 2013. Lijst interne kredietverschuivingen 2013: 1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37. Aktename.

19. Kennisname van de berekening van het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorig boekjaar (raming) - verantwoordingsstuk bij de toelichting van het meerjarenplan 2014-2019.

20. Belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil en snoeihout op afroep en op het gebruik van het containerpark - DIFTAR.

Bestuur Sociale Zaken.

21. Goedkeuring subsidiereglement ter ondersteuning van erkende verenigingen voor ontwikkelingssamenwerking in Oudenaarde.

Secretarie.

22. Notulen van de gemeenteraadszitting op 28 april 2014. Goedkeuring.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren