24 sep 2011

GR van 26 september 2011 - agenda

Bestuur Infrastructuur Milieu. Ontslag als werkend lid uit de algemene vergadering van Lava. Kandidatuurstelling toetreding als toegetreden lid van de vzw.1.

Bestuur Infrastructuur RO.

2. Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende éénrichtingsverkeer Enameplein, parkeerplaats mindervalide Galgestraat, Bourgondiëstraat, Stationsstraat.

3. Publiek-private samenwerking De Ham. Goedkeuren van de wijze van gunnen. Aanvulling besluit van de gemeenteraad in zitting van 28 februari 2011.

4. Stadsvernieuwingsproject "Scheldeboorden en -kop". Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Scheldekop". Definitieve aanvaarding.

5. RUP Edelare Den Haezel - Ontwerp. Definitieve aanvaarding.

Bestuur Financiële Zaken. Ontvangerij.

6. Erediensten. kerkfabriek Walburga Oudenaarde. Budgetwijziging nr. 1, boekjaar 2011.

7. Erediensten. kerkfabriek Geboorte Oudenaarde (Pamele). Budgetwijziging nr. 1, boekjaar 2011.

8. Erediensten. kerkfabriek Jozef Oudenaarde. Budgetwijziging nr. 1, boekjaar 2011.

9. Erediensten. kerkfabriek Eligius Oudenaarde (Eine). Budgetwijziging nr. 1, boekjaar 2011.

10. Erediensten. kerkfabriek Amandus Oudenaarde (Heurne). Budgetwijziging nr. 1, boekjaar 2011.

11. Erediensten. kerkfabriek Martinus Oudenaarde (Volkegem). Budgetwijziging nr. 1, boekjaar 2011.

12. Erediensten. kerkfabriek Martinus Oudenaarde (Melden). Budgetwijziging nr. 1, boekjaar 2011.

13. Erediensten. kerkfabriek Martinus Oudenaarde (Mater). Budgetwijziging nr. 1, boekjaar 2011.

14. Erediensten. kerkfabriek Martinus Oudenaarde (Welden). Budgetwijziging nr. 1, boekjaar 2011.

15. Erediensten. kerkfabriek Vedastus Oudenaarde (Nederename). Budgetwijziging nr. 1, boekjaar 2011.

16. Erediensten. kerkfabriek Laurentius Oudenaarde (Ename). Budgetwijziging nr. 1, boekjaar 2011.

17. Erediensten. kerkfabriek Hilarius Oudenaarde (Mullem). Budgetwijziging nr. 1, boekjaar 2011.

18. Erediensten. kerkfabriek Vedastus Oudenaarde (Nederename). Wijziging meerjarenplan 2008-2013.

Regie Grondbeleid.

19. Goedkeuren verkoopsvoorwaarden van een perceel industriegrond gelegen Industriepark "De Bruwaan" +32, kadastraal bekend onder 2de afdeling, sectie B, nrs. 604y en 604z.

20. Toelating tot vestigen recht van opstal nv Cortina aan nv Enfinity voor de installatie en het gebruik van een fotovoltaïsch systeem op het dak van het gebouw Meersbloem-Melden 42, kadastraal bekend onder 12de afdeling, sectie A, nr. 1464b.

21. Toelating tot vestigen recht van opstal nv SB Logistic aan nv Enfinity voor de installatie en het gebruik van een fotovoltaïsch systeem op het dak van het gebouw Meersbloem-Melden +32, kadastraal bekend onder 12de afdeling, sectie A, nr. 1456h.

22. Toelating tot verkoop woning Elfdagwandkouter 24, kadastraal bekend onder 4de afdeling, sectie A, nr. 448 w.

23. Aankoop woning Broekstraat 46.

24. Bekrachtiging van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 14 september 2011 nopens afstand van recht van voorkoop gronden nv Santens.

Bestuur Infrastructuur Administratie.

25. Grup Eine-Stationsplein deel b/1-2. Goedkeuren van de ruilovereenkomst en vergoeding vzw KBO - stadsbestuur Oudenaarde. Deel IV Omloop.

26. VSMW-project "Hongerije-Riedekens". Goedkeuren van het stadsaandeel.

27. Ontmoetingscentrum (OC) Nederename. Lot 5 HVAC. Locatie Oudstrijdersstraat 89. Bestek nr. W17942011. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.

28. Ontmoetingscentrum (OC) Nederename. Lot 6 mobiele wanden. Locatie Oudstrijdersstraat 89. Bestek nr. W18612011. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.

29. Ontmoetingscentrum (OC) Nederename. Lot 1 - ruwbouwwerken. Locatie Oudstrijdersstraat 89. Bestek nr. W16572010. Bekrachtiging van de toewijzingsbeslissing dd. 04/07/2011.

30. Ex-pastorie. Herstel dak en goten. Locatie Kouterstraat 2-1. Bestek nr. W18572011. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

31. Aanleg fietspad Oliehoekstraat - Broekstraat. Bestek nr. W18602011. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.

32. Tacambaroplein. Verkeerstechnische herinrichting. Bestek nr. W16982010.

33. Rioolbeheer. Afkoppeling op privé-domein door plaatsing en in dienstelling van IBA's. Goedkeuren van de voorwaarden en overeenkomst met de particuliere grondeigenaar.

34. Weg- en rioleringswerken in de Haagstraat. Aankoop van gronden in der minne. Deel 4. Vaststellen van de voorwaarden.

35. Weg- en rioleringswerken Wolvenberg. Bestek W18482011. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.

36. Aanleg openbare verlichting in de Donkstraat + parking. Goedkeuren lastvoorwaarden, gunningswijze en raming.

37. Eandis. Goedkeuren van het voorstel kaderovereenkomst in verband met de energiediensten.

38. Aanleg van gescheiden stelsel in de Tivolistraat en Smissestraat. Gecombineerd dossier met Aquafinproject. Goedkeuren van het ontwerp.

Bestuur Burgerzaken. KMO-Beleid.

39. Subsidiereglement gevelrenovatie en renovatie leegstaande handelspanden.

Bestuur Financiële Zaken. Ontvangerij.

40. Retributie voor het gebruik door particulieren van verkeerssignalisatie eigendom van de gemeente.

41. Belasting op de aanvragen voor het exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen.

42. Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen. Toepassing.

43. Financiële rapportering januari - juni 2011. Kennisgeving.

Bestuur Infrastructuur Administratie.

44. Centrale aankoop. Aankoop van vijf actieve borden via OPZ 2011 dienstig voor de brandweerzone, locatie Bedrijvenpark Coupure 21. Bestek nr. L18542011. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunnigswijze.

45. Centrale aankoop. Aankoop van een ziekenwagen type C en leveren en plaatsen van de uitrusting. Bedrijvenpark Coupure 21. Bestek nr. L18552011. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

46. Centrale aankoop. Vervanging Easy CAD-computer bij hoogdringendheid. Bedrijvenpark Coupure 21. Bestek nr. L18592011. Bekrachtiging van de toewijzingsbeslissing dd. 29 augustus 2011.

47. Centrale aankoop. Upgrade zonale CP-OPS container ten behoeve van de brandweer. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

48. Centrale aankoop. Leveren en plaatsen van twee vleugelpiano's met bijpassende pianostoel ten behoeve van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord, Woeker 3. Bestek nr. L18652011. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

49. Centrale aankoop. Revisie en herstel vleugelpiano ten behoeve van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord, Woeker 3. Bestek nr. L18632011. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

50. Centrale aankoop. Inrichting van twee ruimtes met vaste metalen archiefrekken ten behoeve van het Archief. Maagdendale 13. Bestek nr. L18622011. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

51. Centrale aankoop. Leveren en plaatsen van ballenvangers langs de zijkanten C-terrein (kunstgrasterrein). Rode Los. Bestek nr. L18412011. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

52. Centrale aankoop. Leveren van hoogstambomen. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

53. Centrale aankoop. Aankoop pc's, printers en randapparatuur voor diverse diensten. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Bestuur Sociale Zaken en Jeugdwerking.

54. Toelage noodhulp hongersnood Hoorn van Afrika.

Kunstonderwijs. Muziekacademie.

55. Openverklaren van betrekkingen voor vaste benoemingen.

Kunstonderwijs Tekenacademie.

56. Besteding lesurenpakket schooljaar 2011-2012.

57. Openverklaren van betrekkingen voor vaste benoeming. Schooljaar 2011-2012.

Secretarie.

58. Notulen van de gemeenteraadszitting van 27 juni 2011. Goedkeuring.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren