30 jan 2014

GR van 27 januari 2014 - agenda

Bestuur Infrastructuur Mobiliteit Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de afschaffing van het beurtelings parkeren in de Dijkstraat; voorrangsregeling t.h.v. het kruispunt Kortrijkstraat en nieuwe erftoegangsweg langs talud N60; voorzien van een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap aan de St.-Walburgastraat 11-12.1.

Bestuur Burgerzaken. Bevolking.

2. Straatnaam voor twee verkavelingen in de buurt van de Kortrijkstraat en de N60. Principebeslissing.

Bestuur Infrastructuur Administratie.

3. Aanleg en herstel van voetpaden - dienstjaar 2013 - bestek nr. W20752013. Bekrachtigen van de collegebeslissing dd. 16 december 2013 houdende goedkeuring van de eindafrekening.

4. Aanleg en herstel van voetpaden - dienstjaar 2014 - diverse locaties - bestek nr. W22252014. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

5. Buitengewone onderhouds- en herstellingswerken aan KWS-verhardingen - dienstjaar 2014 - diverse locaties - bestek nr. W22292014. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

6. Groot onderhoud van buurtwegen (3 j.) - 2de dienstjaar 2014 - diverse locaties - bestek nr. W20782013. Goedkeuring van de raming en gunningswijze.

7. Ex-pastorie, feestzaal en landgebouw te Nederename - openbare verkoop. Princiepsbeslissing en vaststellen van de voorwaarden.

8. Ruiling om niet van gronden gelegen Akkerstraat tussen de stad en de H. en Mevr. De Clercq-Van Huffel. Vaststellen van de voorwaarden.

9. Muziekacademie - nieuwbouwwerken: lot 1b bovenbouw, ruwbouw en stabiliteit (ambtshalve maatregel). Goedkeuring gunningswijze en vaststellen van de selectiecriteria.

Bestuur Infrastructuur RO.

10. Gemeentelijk reglement sociaal wonen - intrekking gemeenteraadsbesluit 27 september 2010 ten gevolge van het verbeterd arrest 145/2013 van 18 december 2013 van het Grondwettelijk Hof.

Bestuur Financiële Zaken. Ontvangerij.

11. OCMW. Budgetwijziging 2013 nr. 3. Kennisname.

12. Retributie op het zwemmen.

Bestuur Sociale Zaken.

13. Goedkeuring statuten interlokale vereniging Sociale Economie Vlaamse Ardennen en aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger.

Secretarie.

14. Notulen van de gemeenteraadszitting van 16 december 2013. Goedkeuring.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren