20 apr 2014

GR van 28 april 2014 - agenda

Secretarie. Ontslag OCMW-raadslid Marleen Vansteenbrugge. Kennisname.1.

2. Aanstelling OCMW-raadslid Ingrid Cnudde. Kennisname.

3. IMWV. Aanstelling van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen voor de volledige verdere legislatuur.

4. Westlede. Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering op 17 juni 2014.

Kunstonderwijs. Muziekacademie.

5. Openverklaren van betrekkingen voor vaste benoeming.

Kunstonderwijs Tekenacademie.

6. Openverklaren van betrekkingen voor vaste benoemingen schooljaar 2014-2015.

Bestuur Sport.

7. Herneming van de beslissing van het schepencollege houdende vaststelling van de contractvoorwaarden van de concessie voor de uitbating van 't Sportkot.

IVA Grondbeleid.

8. Goedkeuren ruiling lot 1 en 2, eigendom Debruyne Foodtec, kadastraal bekend onder 12de Afdeling Sectie A nr. 1482k (deel) met perceel 1480/04, eigendom van Declercq-Cierkens en perceel 1480/03 (deel), eigendom Spileers.

Bestuur Infrastructuur Administratie.

9. Aanleg fietspad Sterrestraat-Trekweg Linkeroever. Goedkeuren van de overeenkomst met vzw Natuurpunt Beheer houdende gebruik en beheer van gronden.

10. Stedelijk zwembad: verplaatsen elektriciteitskast vanuit zwembad naar laagspanningskast buiten (naast de hoogspanningscabine) - bestek nr. 22022013. Bekrachtigen van de collegebeslissing dd. 7 april 2014 houdende toewijs.

11. Liedtspark - herstel Ravelijn - fase IV brug. Bekrachtigen van de collegebeslissing dd. 14 april 2014 houdende toewijs.

12. Gaselwest: bouwen van een elektriciteitscabine t.h.v. hoek Galgestraat-Bloemenhof. Verzaking van het recht tot natrekking.

13. Ontmoetingscentrum 't Schoolke Welden - Leaderproject - vernieuwen keuken - locatie Mandenmakersstraat 6 - bestek nr. W20002012. Bekrachtiging van de collegebeslissing dd. 7 april 2014 houdende goedkeuring van de eindafrekening.

14. Herinrichting ACM onthaal, dienst bevolking/burgerzaken, dienst BIO-BIA-BIRO-BIM - lot 1 vloer - locatie Administratief Centrum Maagdendale - bestek nr. W22512014. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

15. Herinrichting ACM onthaal, dienst bevolking/burgerzaken, dienst BIO-BIA-BIRO-BIM - lot 2: elektriciteit - data - verlichting - verwarming - locatie: Administratief Centrum Maagdendale - bestek nr. W22532014. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

16. Herinrichting ACM: onthaal, dienst bevolking/burgerzaken, dienst BIO-BIA-BIRO-BIM - lot 3: binnenschrijnwerk binnendeuren, stille ruimtes (wanden), plafond, verhoogde vloer - locatie: Administratief Centrum Maagdendale - bestek nr. W22542014. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

17. Herinrichting ACM: onthaal, dienst bevolking/burgerzaken, dienst BIO-BIA-BIRO-BIM - lot 4: vast meubilair, balies - locatie: Administratief Centrum Maagdendale - bestek nr. W22552014. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

18. Herinrichting ACM: onthaal, dienst bevolking/burgerzaken, dienst BIO-BIA-BIRO-BIM - lot 5: los meubilair, bureaumateriaal - locatie Administratief Centrum Maagdendale - bestek nr. L22562014. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

19. Herinrichting ACM: onthaal, dienst bevolking/burgerzaken, dienst BIO-BIA-BIRO-BIM - lot 6: automatische deuren - locatie Administratief Centrum Maagdendale - bestek nr. L22572014. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

20. Aanleg parking Meerspoort Noord. Goedkeuring ontwerp, raming en wijze van gunnen.

Bestuur Financiële Zaken. Ontvangerij.

21. Erediensten. Kerkfabriek st.-Amandus Oudenaarde (Leupegem). Rekening boekjaar 2013.

22. Erediensten. Kerkfabriek st.-Pietersbanden Oudenaarde (Bevere). Rekening boekjaar 2013.

23. Erediensten. Kerkfabriek st.-Jozef Oudenaarde. Rekening boekjaar 2013.

24. Erediensten. Kerkfabriek st.-Vedastus Oudenaarde (Nederename). Rekening boekjaar 2013.

25. Erediensten. Kerkfabriek st.-Martinus Oudenaarde (Edelare). Rekening boekjaar 2013.

26. Erediensten. Kerkfabriek st.-Martinus Oudenaarde (Volkegem). Rekening boekjaar 2013.

27. Erediensten. Kerkfabriek st.-Martinus Oudenaarde (Mater). Rekening boekjaar 2013.

28. Erediensten. Kerkfabriek st.-Eligius Oudenaarde (Eine). Rekening boekjaar 2013.

29. Erediensten. Kerkfabriek st.-Amandus Oudenaarde (Heurne). Rekening boekjaar 2013.

30. Erediensten. Kerkfabriek st.-Hilarius Oudenaarde (Mullem). Rekening boekjaar 2013.

31. Erediensten. Kerkfabriek st.-Laurentius Oudenaarde (Ename). Rekening boekjaar 2013.

32. Erediensten. Kerkfabriek st.-Martinus Oudenaarde (Melden). Rekening boekjaar 2013.

33. Erediensten. kerkfabriek st.-Walburga Oudenaarde. Rekening boekjaar 2013.

34. Erediensten. Kerkfabriek o.-l.-V.-geboorte Oudenaarde (Pamele). Rekening boekjaar 2013.

35. Erediensten. Kerkfabriek st.-Martinus Oudenaarde (Welden). Rekening boekjaar 2013.

36. Erediensten. Kerkfabriek st.-Vedastus Oudenaarde (Nederename). Budgetwijziging bj. 2014 nr. 1.

Bestuur Infrastructuur Centrale Aankoop

37. Uitbreiding centrale opslagcapaciteit ICT. Goedkeuring raming en wijze van gunnen.

Bestuur Financiële Zaken. Ontvangerij.

38. Stad Oudenaarde. Goedkeuring van de begrotings- en jaarrekening over het financiële boekjaar 2012. Kennisname.

39. Retributie voor het gebruik van sportaccommodaties.

40. Belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil, snoeihout en het gebruik van het containerpark - Diftar.

41. Overeenkomst nr. 14/08 inzake de mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de stad Oudenaarde voor de automatische toekenning van aanvullende voordelen aan inwoners die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging met toepassing van beraadslaging nr. 11/29 dd. 05.04.2011 van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid zoals gewijzigd op 4 juni 2013.

Secretarie

42. Notulen van de gemeenteraadszitting van 31 maart 2014. goedkeuring.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren