30 jan 2013

GR van 28 januari 2013 - tussenkomsten

Tijdens de afgelopen gemeenteraad werden de gemeenteraadscommissies samengesteld voor de volgende legislatuur. - Elisabeth Meuleman zal voor Groen de commissies van Marnic De Meulemeester (ondernemen en tewerkstelling, toerisme, veiligheid, communicatie, toezicht OCMW), Carine Portois (burgerzaken, Buitenlandse betrekkingen en zustersteden) en John Adam (personeelszaken, feestelijkheden, gelijke kansen), Peter Dossche (financiën, informatica, administratieve vereenvoudiging) opvolgen. - Steven Bettens zal deel uitmaken van de commissies van Pieter Orbie (jeugd- en gezinsbeleid, mobiliteit, onderwijs en kinderopvang), Guy Hove (openbare werken en cultuur) en Richard Eeckhaut (ruimtelijke ordening, milieu, landbouw, kerkfabrieken en aankoopdienst).

- Tim Vanderhaeghen volgt de commissies van Peter Simoens (sport, recreatie, grondbeleid) en Stefaan Vercamer (sociaal beleid, seniorenbeleid, mensen met een beperking, sociale economie en ontwikkelingssamenwerking) op.

Agenda

Voorts interpelleerde Groen de meerderheid op het agendapunt van de nieuwbouw van de muziekacademie, daar worden de voorziene budgetten reeds fors overschreden nog voor aanvang der werken. Ook wat betreft de politiewerking van de zone Vlaamse Ardennen levert de stad Oudenaarde een te grote bijdrage in vergelijking met de op federaal niveau vastgelegde verdeelsleutel. De meerderheid ziet echter weinig problemen in vermelde punten maar geeft toch aan strikter toe te zien op de opmaak van budgetten in de toekomst. Ook zullen ze de verdeelsleutel van de politiezone herevalueren.

Bijkomende agendapunten

Naast de vastgelegde agenda bracht Groen Oudenaarde ook nog 2 eigen punten op de raad. We herhaalden onze vraag voor een goede fietsenstalling aan het station van Oudenaarde. In maart zal het vier jaar geleden zijn dat Jong Groen het burgerinitiatief nam en op de gemeenteraad vroeg naar een fietsstallingenplan in het algemeen en veilige stallingen aan het station in het bijzonder. De schepen van mobiliteit geeft eindelijk groen licht en verklaart dat zijn intentie erin bestaat nog dit jaar de nodige investeringen te zullen plaatsen voor een nieuwe stalling aan het station. We blijven dit dossier van zeer nabij opvolgen.

We vroegen ook of de stad het Burgemeesterconvenant voor Duurzame Lokale Energie wilde ondertekenen (www.burgemeestersconvenant.eu/about/covenant-of-mayors_nl.html). Door ondertekening gaat het stadsbestuur het engagement aan om tegen 2020 20% minder CO2 uit te stoten. De burgemeester gaf aan nog niet klaar te zijn voor deze stap. Als reden wordt aangehaald dat de betrokken stadsdiensten niet op een lijn zitten en dat er tevens geen budgetten voorzien zijn om dit Convenant op touw te zetten. Hij laat wel een opening voor de toekomst en is bereid dit op provinciaal niveau aan te kaarten met de vraag om de kar vanuit de provincie te trekken.

Met vragen kan U steeds bij een van de Groen-mandatarissen terecht (zie "Wie zijn we").

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren