Groen Oudenaarde wil gemeentelijk overstromingspreventieplan

17 November 2010

Groen Oudenaarde wil gemeentelijk overstromingspreventieplan

Persmededeling maandag 15 november 2010 Op de volgende gemeenteraad zal Groen Oudenaarde een gemeentelijk overstromingspreventieplan voorleggen. Groen feliciteert politie, brandweer en de vele individuele burgers met hun aanpak van de crisissituatie. De solidariteit was groot. Maar het gaat er om dit soort problemen niet alleen op te vangen, maar liefst ook zoveel mogelijk te voorkomen.

"De stad Oudenaarde heeft zeker al initiatieven genomen, maar de recente overstromingen tonen aan dat de maatregelen nog onvoldoende zijn en dat het huidige beleid niet volstaat", zegt Groen-gemeenteraadslid Elisabeth Meuleman. "Weerkundigen stellen vast dat periodes van zware regenval toenemen. Sommige slachtoffers werden de laatste decenia al meerdere malen getroffen. Vlaams milieuminister Joke Schauvliege (CD&V) liet weten dat Vlaanderen moet leren leven met dit soort van overstromingen en wateroverlast. Groen is het daar niet mee eens. We kunnen niet vermijden dat het regent, maar we kunnen ons wel nog beter voorbereiden en meer preventieve maatregelen nemen om deze grote ellende voor de getroffen woningen en gezinnen maximaal te voorkomen."

Afgelopen weekend werd de wateroverlast in Oudenaarde voornamelijk veroorzaakt door de Oosse- en Maarkebeek, respectievelijk in Melden en Leupegem. Deze beken konden het water van de verzadigde gronden en de kleinere zijstromen niet langer slikken. Beide beken stromen, kort voor ze uitmonden in de Schelde, door of langs dichtbewoonde kernen. De oevers zijn er vaak gebetonneerd en woningen staan er tot tegen de beek. Maar water heeft ruimte nodig. Wat de gevolgen zijn wanneer het water die ruimte niet krijgt, hebben we afgelopen weekend kunnen vaststellen.

"De Oossebeek is een gemeentelijke waterweg", vervolgt Meuleman. "Het stadsbestuur heeft de bevoegdheid werken uit te voeren op deze beek. Momenteel zijn er nergens buffer- of spaarbekkens langs deze beek. De plannen voor de aanleg van een bufferzone ter hoogte van de Zwadderkotmolen in Mater bestaan al heel lang. Groen zal op de komende gemeenteraad vragen dat deze dringend uitgevoerd worden."

"Wij vinden het ook onaanvaardbaar dat de burgemeester het nog steeds mogelijk acht dat de bouw van 127 woningen langs de Berchemweg in Leupegem er kan komen. Wanneer de ontwikkelaar van het verkavelingsproject Rennemonde hem 200 procent zekerheid geeft dat de bouw geen waterlast veroorzaakt, overweegt hij de bebouwing. Het gebied is in het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Afbakening Kleinstedelijk Gebied Oudenaarde' volledig als overstromingsgebied ingekleurd. Groen eist dat de bestemming wordt omgezet van woongebied naar landbouw- of natuurgebied, zodat de grond, indien nodig, gebruikt kan worden als bufferzone. In geen geval mag er bebouwing komen."

Momenteel heeft Oudenaarde, net als vele andere steden en gemeenten, een erosiebestrijdingsplan waaraan landbouwers kunnen meewerken (door bv. de aanleg van grasbufferstroken, de plaatsing van kokosmatten aan de rand van de akkers of de constante verbouwing van gewassen). Wanneer akkers ook tijdens de winter verbouwd wordt, wordt het water langer op de akkers zelf vastgehouden. Bovendien helpt het plan te voorkomen dat grachten dichtslibben. Landbouwers worden vergoed wanneer zij er aan meewerken, maar dit enkel op vrijwillige basis. De knelpunten waar erosie nefaste gevolgen heeft zijn gekend in Oudenaarde. Overleg met de landbouwers om tot een structurele oplossing te komen is aangewezen.

Deze maatregelen, samen met zeven andere voorstellen, staan in het gemeentelijke overstromingspreventieplan dat Groen Oudenaarde als motie zal indienen op de volgende gemeenteraadsztting op 29 november 2010. Binnenkort zal je het ook hier kunnen lezen.

Meer info: Elisabeth Meuleman - gemeenteraadslid Groen Oudenaarde - 0473 41 61 47

Lees ook eens: www.demorgen.be/dm/nl/2462/Standpunt/article/detail/1184230/2010/11/18/Adaptatie.dhtml