27 jun 2014

GR van 30 juni 2014 - agenda

Brandweer. Wijziging reglement voor de organisatie van de stedelijke gemengde brandweerdienst gemeentecentrum Y.1.

Secretarie.

2. Jaarverslag 2013. Goedkeuring.

Bestuur Infrastructuur Mobiliteit.

3. Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende het snelheidsregime in de Pruimelstraat en industriepark de Bruwaan, het voorzien van fietspaden in de Pruimelstraat en een verplichte stop in de Pruimelstraat op het kruispunt met de Bruwaan.

Bestuur Sport.

4. Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen. Goedkeuring resultatenrekening en balans 2013.

5. Overeenkomst tussen de stad en EVO Ename vzw.

6. Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen. Kennisname begroting 2014.

Regie Grondbeleid.

7. Bedrijfsrekening 2013 en staat van ontvangsten en uitgaven 2013. Goedkeuring.

Bestuur Personeel.

8. Brandweer Oudenaarde. Openverklaring vacature één onderluitenant in het beroepskader.

9. Evaluatie decretale graden. Toetreding Jobpunt Vlaanderen.

Bestuur Cultuur.

10. Projectsubsidies (socio-)culturele projecten. Bijkomend evaluatiemoment.

Bestuur Infrastructuur Administratie.

11. Liedtspark. Herstel Ravelijn. Fase III. Heraanbesteding. Goedkeuren van lastvoorwaarden en gunningswijze.

12. Private verkaveling Koestraat, 8ste Afdelin, sectie B, nrs 285 D2, 285 F2/deel. Goedkeuren van het weg- en rioleringstracé.

13. Scheldeboorden/- kop. Wegen- en rioleringswerken in de verkaveling "Scheldekop". Goedkeuren van het weg- en rioleringstracé.

14. Broodstraat. Vervangen openbare verlichting. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.

15. Oprichten jeugdlokalen langs Meerspoort-Zuid. Goedkeuren van de erfpachtovereenkomst tussen vzw Scouts en Gidsen st.-Walburga Oudenaarde en de stad.

Bestuur Infrastructuur RO.

16. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) "Coupure Oudenaarde". Advies.

Bestuur Infrastructuur Centrale Aankoop.

17. Leveren en plaatsen van 100 urnekelders. Begraafplaats Pontstraat. Goedkeuren lastvoorwaarden en raming.

18. Leveren en plaatsen van speeltoestellen ten behoeve van centraal speelplein Prins Leopoldstraat en speelplein Elfdagwandkouter. Goedkeuren van de lastvoorwaarden, de raming en wijze van gunnen.

Bestuur Financiële Zaken. Ontvangerij.

19. Controle op de aanwending en op de toekenning van sommige toelagen.

20. Vaststelling van de jaarrekening en de begrotingsrekening van 2013, met toelichtingen.

21. Budgetwijziging 1 - 2014

22. Auroraziekenhuis A.V. Jaarrekening 2013. Kennisname.

Bestuur Sociale Zaken.

23. Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen.

Secretarie.

24. Notulen gemeenteraad 26 mei 2014. Goedkeuring.

 

Aanvullende agenda gemeenteraad 30 juni 2014

1. Ontslag raadslid schepen Pieter Orbie.

2. Onderzoek van de geloofsbrieven van het opvolgend raadslid.

3. Eedaflegging en aanstelling van mevrouw Jeanique Van Den Heede tot gemeenteraadslid ter vervanging van de heer Pieter Orbie, ontslagnemer.

4. Vaststelling van de tabel met aanduiding van de rangorde van de gemeenteraadsleden overeenkomstig artikel 50§2 van het gemeentedecreet. Aanpassing.

5. College van Burgemeester en Schepenen. Verkiezing, eedaflegging en aanstelling van de eerste schepen, in opvolging van het mandaat van schepen Pieter Orbie, ontslagnemer.

6. Raadscommissies. Aanpassing samenstelling.

7. Onderwijssecretariaat van Steden en Gemeenten. Aanstelling vertegenwoordiger in vervanging van de heer Pieter Orbie, ontslagnemer.

8. Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen. Aanstelling plaatsvervangend vertegenwoordiger in vervanging van de heer Pieter Orbie, ontslagnemer.

9. Logogezond+ vzw. Aanstelling plaatsvervangend vertegenwoordiger in vervanging van de heer Pieter Orbie, ontslagnemer.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren