5 jaar Fietsersbond Oudenaarde

14 December 2007

Op 21 november 2002 werd de fietsersbondafdeling Oudenaarde boven de doopvont gehouden. Na voorbereidend werk door een groep voortrekkers, werd op deze dag een publiek startmoment georganiseerd, om te peilen of er in Oudenaarde voldoende draagvlak was om een afdeling te ondersteunen. Uit de ruime opkomst bleek dat dit zeker het geval was. Dit leidde één maand later tot onze eerste grote actie, aan de rotonde aan Sint-Walburga. Vijf jaar later maken we even tijd voor een terugblik: wat hebben we zoal gedaan in deze vijf jaar en levert ons werk ook nog iets op?

Wij nodigen jullie uit om bij een slok en een knabbel hierover met ons van gedachten te wisselen. Tevens willen we naar de toekomst kijken: hoe gaan we verder, waar liggen de prioriteiten, en vooral, wat wensen jullie, de fietsers?

Donderdag 20 december 2007 om 20 uur in de zaal op het secretariaat van het Milieufront Omer Wattez, Kattestraat 23 te Oudenaarde.

Diezelfde avond maken we in primeur de resultaten bekend van ons onderzoek naar het comfort van de fietspaden in Oudenaarde.

Vorig jaar voerde de faculteit Bewegings- en Revalidatie-wetenschappen van de KULeuven olv prof. J. Pauwels een onderzoek uit naar de kwaliteit van de fietspaden in Vlaanderen. Voor dit onderzoek ontwikkelden ze een meetfiets. Aan de fiets wordt een meettoestel bevestigd dat via sensoren de trillingen registreert, meet en verwerkt. Als resultaat geeft het toestel een score aan het afgelegde traject. Momenteel wordt er in diverse Vlaamse steden en gemeenten - ook in Oudenaarde! - rondgefietst om de fietspaden te inventariseren.
Nu het jaar ten einde loopt, willen we een stand van zaken presenteren: wat omvat deze inventarisatie, wat hebben we reeds gedaan, wat zijn onze bevindingen.

Alle leden, sympathisanten en geïnteresseerden zijn van harte welkom.