Groen wil plaats voor Street Art in Oudenaarde

08 Juli 2020

 Groen wil plaats voor Street Art in Oudenaarde

(Foto : Eric Meirhaeghe, Groen Gemeenteraadslid  - Frakkie, lokale kunstenaar - Laura Van Poucke, krijtdichteres - voorzitterJeugdraad) “Er wordt voortdurend gezocht naar nieuwe manieren om mensen te laten kennismaken met onze stad. Waarom zou streetart in die zoektocht ook geen plaats kunnen krijgen?” vraagt Groen raadslid Eric Meirhaeghe zich af. “Het zou mooi zijn mocht de stad bereid zijn om deze kunstvorm een centrale plaats in het straatbeeld te geven. Steetart is hip, fleurt op een prachtige manier openbare ruimtes op en trekt veel belangstellenden aan.” “Lokale kunstenaars en jonge mensen zijn al langer vragende partij, maar tot op heden werden vragen altijd afgewimpeld en dat begrijp ik niet goed”, vervolgt Meirhaeghe. “Nochtans is dit dé opportuniteit om te laten zien dat Oudenaarde een boeiende stad is die meer wil bieden dan erfgoed alleen. , Meirhaeghe ziet bij de realisatie van een streetartproject verschillende mogelijkheden waarbij zowel professionele kunstenaars als bewoners betrokken worden. Kunstenparcours en internationaal festival Een eerste mogelijkheid bestaat erin dat kunstenaars, in overleg met de stad en zijn bewoners op zoek gaan naar plaatsen waarop muurschilderingen kunnen aangebracht worden. Na verloop van tijd ontstaat op die manier een kunstenparcours. De stad stelt zich hierbij niet enkel open voor lokale, maar ook voor nationale en internationale kunstenaars. Een internationaal streetartfestival waarbij kunstenaars een week lang in de stad neerstrijken en op diverse plaatsen hun werken creëren, kan volgens Eric Meirhaeghe de ontwikkeling van deze kunstscène alleen maar een boost geven. Streetart op glasbollen en nutskasten Omdat kunst ook een plaats heeft in het dagelijkse leven kunnen er doorheen de stad en deelgemeenten kunstwerken gemaakt worden op glasbollen, nutskasten, enz. Hier kunnen de geïnteresseerde bewoners onder begeleiding van professionele organisaties zelf aan de slag. Zo ‘n project brengt niet alleen kleur, het zorgt er bovendien voor dat mensen met mekaar in dialoog gaan over het aangenamer maken van een omgeving. Sociaal-artistiek project Verder vindt het raadslid dat jongeren in een sociaal-artistiek project rond straatkunst de nodige kansen moeten krijgen om hun creativiteit de vrije loop te laten en op die manier hun stem te laten horen. Dit kan onder de vorm van een Graffiti Jam waarbij ze aangemoedigd worden om bepaalde locaties te voorzien van hun kunst. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor de jeugdraad die mee kan instaan voor organisatie. Streetart in de kunstacademies “Wat weinig mensen weten is dat kunstacademies sinds vorig schooljaar een opleiding rond streetart mogen aanbieden. Als die kans er is, moet men ze grijpen, vind ik en ze vanaf het schooljaar 2021-2022 in het pakket opnemen, want de interesse hierin kan wel eens heel groot zijn”, zegt Meirhaeghe. “Na de muurschildering die Matthias Schoenaerts in juni jl. in de gevangenis van Oudenaarde maakte, kwamen er immers enorm veel positieve reacties, maar tegelijk betreurde men het dat dergelijke werken in het Oudenaardse straatbeeld ontbreken. De hoogste tijd dus om daar iets aan te doen en een beleidsvisie te ontwikkelen.” Raadslid Eric Meirhaeghe zal zijn voorstel aan het stadsbestuur voorleggen op de eerstvolgende gemeenteraad, in september.