Actueel

Vraag van raadslid Elisabeth Meuleman over samenwerking met VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde)

Op de voorbije politieraad gaf de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) een interessante toelichting over hun werking. De vereniging zet in op sensibilisatie m.b.t. verkeersveiligheid, en kan steden en gemeenten daarbij ondersteunen. Zo stelden zij onder meer de "mobiliteitsacademie" voor....

Vraag van raadslid Elisabeth Meuleman over vandalisme en diefstal op de NMBS-parking

Zaterdagavond 12 mei werden op de parking van de NMBS aan de kant van de Lindestraat zes wagens beschadigd door vandalisme. De politie deed de volgende ochtend de nodige vaststellingen. De parking is verlicht en er staan camera’s opgesteld. Toch kon niet worden voorkomen dat er op die dag en ook eerder al...

Infovergadering op woensdag 17 mei om 19 uur in de Volkszaal van het stadhuis

 

Op de gemeenteraad van 27 maart 2017 had Groen heel wat vragen bij de zoektocht naar nieuwe bedrijventerreinen in Oudenaarde. Het stadsbestuur gaf een gunstig advies bij de kennisgevingsnota waarvan niemand in onze stad op de hoogte was. Uit een een zoekzone van 160 ha willen de stad...

Vraag en voorstel bij hoogdringendheid van raadslid Steven Bettens over de kennisgevingsnota plan-MER regionaal bedrijventerrein Oudenaarde

Motivatie van de hoogdringendheid:
- de kennisgevingsnota van het plan-MER en het PRUP zelf zijn de enige momenten waarop het publiek geconsulteerd wordt. Het belang van de kennisgevingsnota wordt hiermee ook aangetoond. Deze info werd bevestigd...

Vraag en voorstel van raadslid Elisabeth Meuleman over zwerfvuil

Op de gemeenteraad van vorige maand presenteerde Groen een zwerfvuilactieplan. Het actieplan bevatte heel wat concrete voorstellen, zoals de aankoop van een mobiele camera, het project "Straatvrijwilligers", een affichecampagne samen met de landbouwers, een handhavingsbeleid. Ook stelden we voor om vanuit de...

De stad zoekt samen met de provincie 61,4 ha nieuwe bedrijventerreinen. Voor Groen is het onaanvaardbaar dat de stad haar inwoners niet heeft geïnformeerd over deze plannen. Bovendien is het onbegrijpelijk en kan het niet dat de Langemeersen en het open koutercomplex van Eine en Mullem zich in de zoekzone bevinden.

Hoewel het huidige college van burgemeester en schepenen...

Op de gemeenteraad van 21 maart 2016 diende Groen een voorstel in om de minister van Mobiliteit te verzoeken maatregelen, zoals de plaatsing van geluidsschermen en de aanplanting van groenbuffers, te nemen die de leefbaarheid van de woonkernen langs de N60 ten goede komen. Maandag 27 maart 2017 herhaalden we onze vraag en breidden ze uit naar de Deinzestraat, een andere...

  Ook renners en toeschouwers werden zowel op zaterdag als op zondag gevraagd geen zwerfvuil achter te laten. Maar de bergen afval die vooral de toeschouwers op sommige plaatsen langs het parcours achterlieten, waren echter hallucinant.   Zie https://www.facebook.com/vtmnieuws/videos/1718037574878265/?pnref=story en www.hln.be/regio/nieuws-uit-oudenaarde/-ware-vuilnishoop-op-de-...

Op de gemeenteraad van 27 maart 2017 stelde Groen deze vraag (het antwoord van de schepen lees je eronder).

 

Vraag en voorstel van raadslid Elisabeth Meuleman over zwerfvuil

Op de gemeenteraad van vorige maand presenteerde Groen een zwerfvuilactieplan. Het actieplan bevatte heel wat concrete voorstellen, zoals de aankoop van een mobiele camera,...

 

Samen met vele andere verenigingen, nam Groen Oudenaarde in het weekend van 18 en 19 maart 2017 deel aan de nationale opruimactie "Let's do it Belgium". Milieufront Omer Wattez riep zoveel mogelijk verenigingen op om onze regio properder te maken. We spraken af om 9u30 op het Droesbekeplein en waren er om 11u30 terug om samen een aperitief te drinken. De Milieudienst van de stad...

Pagina's