We kunnen veel meer doen om afval te beperken, gesorteerde luiers worden ook gewoon verbrand.

25 November 2019

We kunnen veel meer doen om afval te beperken, gesorteerde luiers worden ook gewoon verbrand.

Gebruikers van luiers, van boorlingen tot ouderen, kunnen hun gebruikte luiers al enkele jaren apart inzamelen op het containerpark in Oudenaarde. Ze kopen zakken aan voor €0.50 per stuk en deponeren daarin enkel gebruikte luiers en doekjes, die ze vervolgens gratis afleveren op het containerpark.“Een vals gevoel dat we goed bezig zijn” begint Folke D’Haeyer - Groen. “De bedoeling van sorteren moet steeds hergebruik of recycleren zijn. We verzamelen ze apart in, maar uiteindelijk worden ze gewoon zoals restafval verbrand.”Folke kwam daarom op de gemeenteraad met drie voorstellen om afval te beperken. Hij stelt voor om de bestaande subsidiegelden voor herbruikbare luiers op te trekken. Zowel voor crèches, rusthuizen als particulieren.Iedere wijk zou een compostpaviljoen moeten hebben. Een afsluitbaar inzamelpunt voor GFT-afval. Zo kunnen mensen die geen tuin hebben ook groenafval composteren. Er zijn succesvoorbeelden te vinden in bijvoorbeeld Maldegem, waar zo’n paviljoen wordt opengehouden door vrijwilligers, mensen van de gemeente en sociale tewerkstelling.Verder wilt hij dat de stad restaurants en warenhuizen stimuleert om voedselverspilling tegen te gaan en Oudenaarde een voortrekkersrol speelt binnen afvalintercommunale IVLA.Vandaag wordt er nog steeds veel te veel afval onnodig verbrand. Het gaat zelfs meestal om afval dat veel vocht bevat en dus niet efficiënt verbrandt.   Artikel in HLN : https://www.hln.be/in-de-buurt/oudenaarde/groen-raadslid-wil-herbruikbare-luiers-subsidieren-een-gft-paviljoen-in-elke-wijk-en-minder-voedselverspilling-in-restaurants-en-warenhuizen-in-oudenaarde~adf9744b/