Alle beuken op het ravelijn in park Liedts worden gerooid en vervangen

21 December 2018

Alle beuken op het ravelijn in park Liedts worden gerooid en vervangen

Alle beuken op het ravelijn in park Liedts worden gerooid en vervangen.

In mei van dit jaar was een deel van het achterpark in park Liedts afgesloten omdat zieke beuken een gevaar voor de bezoekers konden zijn (zie krantenartikel). De bomen hebben het niet gehaald en zullen binnenkort gerooid en vervangen worden door nieuwe. Lichtpunt is dat eindelijk van start is gegaan met de opmaak van een beheerplan voor het park. Groen vraagt een strikte naleving van de richtlijnen bij het rooien en de heraanplant en van de aanbevelingen in het beleidsplan, zodat het park terug een park die naam waardig, kan worden.

"Hoewel de schepen het tijdens de gemeenteraad van 28 mei 2018 nog niet wilde erkennen waren de bomen ziek als gevolg van de werken aan het ravelijn," begint Steven Bettens, "Groen vroeg tijdens die raadszitting zo snel mogelijk een boomverzorger aan het werk te stellen om te proberen de beuken te redden (zie pagina's 23 en 24 uit het verslag van de bewuste gemeenteraad)."

"Ondanks het werk van de boomverzorger hebben de bomen het niet gehaald," vervolgt Bettens, "Machines veroorzaakten wortelbeschadiging en drukten de aarde rond de bomen samen waardoor de wortels onvoldoende of geen zuurstof meer hadden. Dat erkent ook Onroerend Erfgoed in zijn machtiging om de bomen te rooien. We lezen letterlijk: 'De omgevingswerken aan de Ravelijn in 2012 hebben heel wat schade veroorzaakt aan de aanwezige bomen. Aangezien verschillende dode bomen en bomen in zeer slechte staat een bedreiging vormen voor passanten is het noodzakelijk deze te rooien.'"

"Groen betreurt het ten zeerste dat men bij de aanleg van het ravelijn zo onvoorzichtig te werk is gegaan," verwoordt Steven Bettens het, "Het zal tientallen - en waarschijnlijk meer dan 100 - jaren duren voor we terug gelijkaardige grote beuken hebben en voor het park zijn oorspronkelijk historische uitzicht terug krijgt".

"Onroerend Erfgoed adviseert om alle bomen op het ravelijn te rooien zodat een duurzame heraanplant kan gebeuren. Een jonge plant tussen grote bomen heeft inderdaad een kleinere kans om tot een volwaardige boom uit te groeien," gaat Bettens verder, "Om te voorkomen dat machines tijdens het rooien en tijdens de heraanplant nog meer bomen beschadigen moet van Onroerend Erfgoed in overleg met een gecertificeerd boomverzorger een plan van aanpak opgesteld en in het bestek toegevoegd worden. Voor Groen is het belangrijk dat er twee afzonderlijke bestekken uitgeschreven worden: een bestek waarin het plan van aanpak wordt uitgewerkt en dat de garantie biedt voor een maximale bescherming van alle planten en dieren in het park en een tweede bestek voor de uitvoering van de werken zelf. Enkel op die manier kan gegarandeerd worden dat met de grootste zorg zal gehandeld worden."

"Het is goed nieuws dat er snel en met zorg een heraanplant zal gebeuren," besluit Bettens, "Bijkomend lichtpunt is dat de stad eindelijk begonnen is met de opmaak van het beheerplan voor het park. Onroerend Erfgoed keurde de opmaak goed en kende een onderzoekspremie toe. Groen zal vragen dat het beheerplan richtlijnen voor een duurzaam gebruik van het park opsomt zodat we binnen enkele jaren terug een een park hebben dat die naam waardig is."