Auto blijft koning in "Oudenaarde fietsstad"

29 Juni 2018

Auto blijft koning in

Tijdens de gemeenteraad van maandagavond werd nog maar eens duidelijk dat de auto koning is en blijft in Oudenaarde. Bij mobiliteitsproblemen of wegwerkzaamheden wordt de fietser nog al te vaak aan zijn lot overgelaten. Recente voorbeelden in Bevere, Nederename en Edelare illustreren dit.

Tijdens de gemeenteraad van maandagavond werd nog maar eens duidelijk dat de auto koning is en blijft in Oudenaarde. Bij mobiliteitsproblemen of wegwerkzaamheden wordt de fietser nog al te vaak aan zijn lot overgelaten. Recente voorbeelden in Bevere, Nederename en Edelare illustreren dit.

 

"De Wortegemstraat buiten de bebouwde kom in Bevere kreeg meer dan 10 jaar geleden een nieuw wegdek. Pas na onze herhaaldelijke vragen op de gemeenteraad, acties van de Fietsersbond en vragen van fietsende inwoners kreeg het fietspad dit jaar eindelijk een nieuw wegdek", begint fietsend gemeenteraadslid Steven Bettens.

 

"Samen met inwoners werkte de stad 5 jaar geleden een plan uit voor de herinrichting van de Ohio- en Oudstrijdersstraat in Nederename. Door onderbemanning bij het stadspersoneel is het subsidiedossier voor de bijhorende rioleringswerken na al die jaren nog steeds niet in orde", vervolgt Bettens, "In juni 2016 stelde Groen zowel op de commissie Mobiliteit als op de commissie Openbare Werken een dossiertje voor met maatregelen die, in afwachting van de start van de werken, de veiligheid voor de fietser kunnen verbeteren. De opwaardering van een van de trage wegen was een van de voorstellen. Twee jaar en meerdere vragen op de gemeenteraad later, ligt de trage weg er nog steeds in slechte staat bij en blijft het heel gevaarlijk fietsen op de Ohio- en Oudstrijdersstraat."

 

Schuldig verzuim

 

"Fietsers over de Ohio- en Oudstrijdersstraat laten rijden terwijl tijdelijke oplossingen mogelijk zijn, neigt naar schuldig verzuim", stelt Steven Bettens. "En dat geldt evenzeer voor de herinrichting van de schoolomgeving in de Nederenamestraat. In oktober 2013 stelden we al voor de herinrichting van de schoolomgeving los te koppelen van dit dossier. Maandagavond herhaalden we dit voorstel nog eens. Want samengestelde dossiers kunnen wel degelijk opgesplitst worden. De loskoppeling van de aanleg van een bufferbekken aan de Holleweg die op de gemeenteraad werd goedgekeurd, toont dit aan."

 

Dan is er nog de recente heraanleg van de oude Aalststraat met o.a. de Abraham Hansschool en brouwerij Liefmans. Enkel de rijweg voor gemotoriseerd verkeer kreeg een nieuw wegdek. Het fietspad liet de stad ongemoeid. Nochtans is het op meerdere plaatsen in slechte staat. Volgens de schepen is de overlaging van het fietspad niet mogelijk omdat het in beton is aangelegd.

"Het antwoord van de schepen houdt geen steek. Begin dit jaar kondigde de burgemeester aan dat de Deinzestraat, die in beton is aangelegd, een laag asfalt krijgt. Als het voor auto's kan, moet het toch zeker ook voor fietsers kunnen", gaat Steven Bettens verder.

 

"Tweemaal al stelden we op de gemeenteraad voor om een fiets- en voetgangerstoets in te voeren bij wegwerkzaamheden. Tweemaal antwoordde het stadsbestuur het voorstel te bespreken op een commissie. We wachten nog steeds op die commissie! Ook nu weer antwoordde de schepen dat alles zal "onderzocht worden". Ik wens onze burgemeester en schepenen een heel fijne vakantie en nodig hen uit om ook eens de fiets te nemen zodat ze zelf kunnen ervaren wat fietsen in 'Oudenaarde fietsstad' kan inhouden", besluit Bettens.