"Meerwaarde moet alle Oudenaardisten ten goede komen"

27 Mei 2016

Op 17 februari van dit jaar veranderde de vennootschap die de terreinen van de voormalige badstoffenproducent Santens gelegen tussen de Galgestraat en de Schelde in eigendom heeft van eigenaar. Michel Van Welden (tevens zaakvoerder van het Oudenaardse immokantoor IVA) heeft via de vennootschap Immo Descamps de industriegronden in eigendom gekregen. Wat de plannen zijn van Van Welden zijn nog niet gekend maar het Oudenaards stadsbestuur heeft alvast de nodige stappen gezet om het Ruimtelijk Uitvoeringsplan van de site te wijzigen. Volgens Groen staat er een vastgoedproject van appartementen en woningen in de steigers dat huisvesting zou bieden aan 1.000 nieuwe inwoners. Koen Roman: "We hadden met Groen al een tijdje het vermoeden dat er iets broedde rond de site. Het begon vorig jaar in mei met een vraag om het bluswaterbekken achter de fabriek te dempen waar we ons ernstig vragen stelden naar de noodzaak ervan. Toen het schepencollege in december besliste om het gemeentelijk uitvoeringsplan en het bijzonder plan van aanleg van de site te herzien sprongen bij ons de lichten op oranje. De vragen die we op de gemeenteraad van december en later in commissies stelden werden niet of onvoldoende beantwoord wat ons deed besluiten zelf op onderzoek uit te gaan." "De terreinen zullen binnen afzienbare tijd omgezet worden van industriegrond naar woongebied. Dat verwondert ons," vervolgt Roman, "want eerder hadden we reeds meermaals zelf aan de stad gevraagd om een deel van de gronden van bestemmingstype te herzien. We dachten dat het een goed idee was om een deel van meer dan 15 ha grond om te zetten in recreatiegebied. Zo zou Oudenaarde kunnen inspelen op de constante vraag naar bijkomende sportterreinen en was er eveneens de mogelijkheid een zone te voorzien voor een nieuw stadion voor KSV Oudenaarde. De meerderheid had daar echter nooit oor naar en stelde dat het terrein als industriegebied ingetekend moest blijven. Nieuwe recreatie wou men naar de voormalige infocamping terreinen verhuizen. Van waar nu plots die verandering? We zullen in ieder geval met Groen deze vraag stellen op de komende gemeenteraad."

"We vinden het met Groen in ieder geval positief dat er met de stilaan verloederende terreinen en gebouwen iets gaat gebeuren. Toch tekenen we nog enig voorbehoud aan rond de plannen. We gaan er van uit dat de fikse meerwaarde die de nieuwe eigenaar boekt door de bestemmingswijziging ook de Oudenaardse burger ten goede komt. Vooreerst willen we dat een aanzienlijk deel van de terreinen vooralsnog omgezet worden naar recreatiegebied en het lijkt ons niet meer dan normaal dat er in het centrum eindelijk ook eens ingezet wordt op huisvesting die niet enkel voor de rijkere middenklasse bestemd is. Het kan niet zijn dat sociale woonprojecten steevast naar buitengemeentes als Eine, Ename of Volkegem worden verwezen terwijl er in de binnenstad op prestigeprojecten wordt ingezet. We vragen ook dat er eerst degelijk gekeken wordt naar de draagkracht van de omgeving, en in het bijzonder op de mobiliteit, vooraleer bouwvergunningen uit te reiken voor de huisvesting van 1.000 nieuwe bewoners," besluit de politiek secretaris van Groen.

 

Koen Roman