17 dec 2014

Motie bij de begroting 2015 en de meerjarenbegroting 2014-2019

Gemeenteraadzitting 15 december 2014 - tussenkomsten Groen 1. Motie bij de begroting 2015 en de meerjarenbegroting 2014-2019Elisabeth Meuleman aan het woord

Collega's

Vandaag lag het land plat. Vakbonden, werknemers, studenten en verontruste burgers uitten hun ongerustheid tegen de besparingen in heel wat sectoren. Ook een aantal schepenen en raadsleden staakten vandaag. Uit solidariteit met de stakers en als signaal dat het Vlaamse en federale besparingsbeleid steden en gemeenten hard treft. Groen Oudenaarde is solidair met de stakers en steekt hen een hart onder de riem.

Ook in de Oudenaardse stadskas zullen de besparingen vanuit de hogere overheden serieus gevoeld worden. De stad moet rekening houden met een besparing van 5 % op sportbeleid, 4,74 % op cultuurbeleid en maar liefst 10 % op jeugdbeleid en erfgoedconvenanten. Ook op sociale tewerkstellingscontracten (GESCO) moet 5 % worden bespaard. Bovendien moet de stad rekening houden met een verlies aan inkomsten uit de aanvullende personenbelasting (1,1 miljoen euro voor 2014, nog niet verrekend in de begroting die nu ter stemming voorligt).

Om het verlies aan inkomsten op te vangen werden al heel wat retributies en belastingen verhoogd. Zo zal de kostprijs van het OCMW-rusthuis stijgen van 44 euro tot 55 euro per dag, een stijging van maar liefst 25 %! Ook de verhoging van de Algemene Gemeentelijk Heffing (AGH) komt hard aan, bij gezinnen en bedrijven. Investeringen worden uitgesteld (bijvoorbeeld heraanleg Jozefswijk, rioleringsdossiers, fietspaden, het zwembad). Verder voert het stadsbestuur opnieuw een lineaire besparing met de kaasschaaf door. Dergelijke besparingen zorgen ervoor dat er geen beleidskeuzes worden gemaakt en treffen alle stadsdiensten en beleidsdomeinen even hard.

Groen Oudenaarde vraagt het stadsbestuur:

  • een signaal over te maken aan de federale en Vlaamse regeringen en hen op te roepen steden en gemeenten - het beleidsniveau het dichtst bij de mensen - in hun besparingswoede te ontzien.
  • facturen van de besparingen niet door te schuiven naar KMO's en gezinnen via verhoogde retributies en asociale belastingen zoals de forfaitaire AGH , maar ook op gemeentelijk niveau een taxshift door te voeren naar milieubelastende activiteiten (zie ons voorstel op de gemeenteraad voor een verlaging van de AGH via een verschuiving naar een belasting op groeven).
  • sociaal zwakkeren, zoals minder gegoede bejaarden, in de besparingsronde niet te treffen.
  • te kiezen voor en te blijven investeren in beleidsdomeinen die het sociale leven en de sociale cohesie in onze stad bevorderen: cultuur, jeugd, sport.
  • een beleid te voeren dat KMO's begunstigt en werkgelegenheid aanzwengelt, ook en vooral via haar beleid Ruimtelijke Ordening (geen baanwinkels op industriegronden, kernversterkend beleid om detailhandel aan te moedigen).
  • geen onnodige PPS-constructies aan te wenden die de begroting opsmukken maar de belastingbetaler op lange termijn veel duurder uitkomen (cfr. plannen Donk en voormalig camping Kompas).
  • de middelen die vrijkomen door de indexsprong in te zetten voor job-behoud en jobcreatie in onze stad.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren