Bomen maken 11 graden verschil aan jachthaven

13 Augustus 2020

Bomen maken 11 graden verschil aan jachthaven

Het Stadsbestuur van Oudenaarde wil de trekweg langs de jachthaven vernieuwen en besliste daartoe recent om alle bomen langs beide oevers te kappen. Groen ging daar tegen in en vroeg om de bomen te bewaren bij de heraanleg. Dat bomen een heilzaam effect hebben op hoge temperaturen tijdens de zomer toonden ze aan door een temperatuurmeting tijdens deze hittegolf. Steven Bettens (gemeenteraadslid Groen): "Door de coronacrisis geraken andere misschien wel belangrijkere problemen ondergesneeuwd. We beleven de heetste zomer sinds heugenis en velen weten deze dagen niet waar kruipen om de hitte te ontwijken. Het is meer dan genoeg bewezen dat bomen warmte absorberen en het klimaat draaglijker maken voor de mens: 's zomers door de temperatuur te verlagen maar eveneens 's winters om de harde koude te temperen. Wij begrijpen dan ook niet dat de stad eens te meer beslist om een "koele" straat in Oudenaarde te ontdoen van al haar bomen. We protesteerden eerder dat er voor de heraanleg van de trekweg ter hoogte van de jachthaven gekozen wordt voor het kappen van alle bomen. In deze tijden is dit meer dan wraakroepend. Eerder zorgde de stad er voor dat er bij recente werken op de Markt, de Einestraat of de Scheldekop nauwelijks of geen ruimte voor groen werd voorzien. Kale vlaktes die 's zomers de temperaturen ondraaglijk maken voor de Oudenaardisten en de toeristen." Groen Oudenaarde voerde temperatuurmetingen uit om zijn gelijk te bewijzen. "We willen het stadsbestuur vooralsnog overtuigen om het geweer van schouder te wisselen en de bomen aan de jachthaven te sparen aan beide oevers. We hebben tijdens deze hittegolf dan ook de temperatuur opgemeten aan beide kanten van de oude Scheldearm. Een keer onder de bomen en een keer in volle zon. Er heerste een temperatuurverschil van maar liefst 11 graden Celsius (30 ten opzichte van 41 graden). Naast het mooie plaatje dat onze jachthaven momenteel biedt maken de bomen dus effectief wel een verschil in warme periodes. Oudenaardisten kunnen wat lommerte opzoeken wat elders in het centrum van de stad niet meer kan." vervolgt Bettens. "We vinden het eveneens arrogant en van weinig respect getuigen dat nog vooraleer de vergunningen voor de werken verleend zijn er reeds een aanbesteding uitgeschreven werd om de bomen te kappen. Met Groen gaan we die vergunning hoe dan ook aanvechten en vragen we nogmaals aan de stad om de bomen langs de oevers van de jachthaven te behouden in het belang van de burger." Koen Roman, provincieraadslid voor Groen en deel uitmakend van de coronabubbel van Steven Bettens: "Steven benaderde me met de vraag of ik als voorzitter van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen iets kon betekenen rond het bomenbeleid in Oudenaarde. Een idee waar ik wel gehoor voor heb. Ik zal binnenkort een voorstel doen waarbij iedere aangesloten gemeente en stad bij het regionaal landschap een beroep op onze diensten zal kunnen doen om een bomenplan voor hun grondgebied op te maken. Want om het hoofd koel te kunnen houden en de temperaturen draaglijker, hebben we absoluut nood aan voldoende bomen op pleinen en straten in het centrum van onze steden en gemeenten."