Bomenkap aan de jachthaven terug naar af: Groen reageert verheugd

02 Oktober 2021

Bomenkap aan de jachthaven terug naar af: Groen reageert verheugd

De dubbele bomenrij aan de jachthaven zal dan toch nog niet zo snel worden gekapt. Nadat Milieufront Omer Wattez en een aantal omwonenden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen beroep hadden aangetekend tegen de geplande bomenkap besliste de Vlaamse Waterweg, nog voor de Raad uitspraak deed, om afstand te doen van de hun verleende vergunning. "De Vlaamse Waterweg zag zeer waarschijnlijk de bui al hangen," zegt raadslid voor Groen Steven Bettens, "Met Groen hebben wij ons altijd verzet tegen de bomenkap en steunden we ook buurtbewoners om die vergunning aan te vechten. Het zou een ongelooflijke kaalslag betekenen voor de jachthaven en de vernieling van een prachtig stadsgezicht wanneer de bomen er gerooid worden. Maar er waren dus duidelijk ook voldoende juridische elementen die de vergunninghouder deed inzien dat dit een verloren dossier is." "We hopen, samen met de meer dan 1000 mensen die onze petitie ondertekenden, dat de plannen nu definitief van de baan zijn," besluit Groen raadslid Elisabeth Meuleman, "Er kan altijd een nieuwe aanvraag worden ingediend, maar we gaan er van uit dat alle betrokken partijen en het stadsbestuur nu toch inzien dat er geen draagvlak is voor het rooien van één van de mooiste bomenrijen van onze stad. Tegelijkertijd herhalen we ons voorstel dat we in juni op de gemeenteraad deden en vragen aan de stad om in samenwerking met erkende boomverzorgers de bomen deskundig te onderhouden zodat eventuele overlast voor omwonenden en gebruikers van de jachthaven tot een minimum herleid wordt."