Bouw van de tunnel onder de N8 in Leupegem alweer met 2 jaar uitgesteld

08 December 2020

Bouw van de tunnel onder de N8 in Leupegem alweer met 2 jaar uitgesteld

Op de commissie van 22 oktober 2020 – dus nauwelijks anderhalve maand geleden – herhaalde de schepen van mobiliteit nochtans wat hij ook in juni had gezegd: “De tunnel zal in 2022 klaar zijn.”

De roep voor een veilige fietsoversteek aan de kerk in Leupegem dateert al van begin de jaren 2000 (al in september 2003 voerde de Gezinsbond actie met ludieke borden). Het duurde tot de luide kreet van diezelfde Gezinsbond in maart 2016, samen met o.a. de Fietsersbond en een 100-tal sympathisanten, voor het stadsbestuur zich verroerde. Mede met Europees geld zou de tunnel in 2020 klaar zijn. Einde vorig jaar werd door een nieuwe financiële regeling de bouw met 2 jaar vertraagd. Voortgaand op de agenda van de gemeenteraadszitting van komende maandag moeten we vaststellen dat de bouw nog maar eens 2 jaar vertraging oploopt. Oudenaarde fietsstad, verder weg dan ooit….

Met veel trots kondigde de stad einde 2016 aan dat de te tunnel onder de N8 in Leupegem er met Europees geld zou komen. Het voordeel van de Europese subsidies was dat er een strikte planning aan gekoppeld was: op korte termijn diende het project gerealiseerd te worden. De werken zouden in 2019 starten en in 2020 zouden kinderen en volwassenen op de meest veilige manier de N8 aan de kerk kunnen oversteken. Ook Vlaanderen en de provincie deden een duit in het zakje zodat de stad zelf nog 347 310 euro zou moeten ophoesten.

In april 2018 besliste de Vlaamse overheid evenwel ongelijkvloers kruisende fietstrajecten van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk boven of onder gewestwegen voor 100% te financieren. Waarom nog die 347 000 euro betalen, moet de stad gedacht hebben. De stad sloot een nieuwe overeenkomst, nu met Vlaanderen alleen. De volledige aanleg zou gefinancierd worden door de Vlaamse overheid en met slechts 2 jaar vertraging, in 2022 dus, zouden we met zijn allen door de tunnel kunnen fietsen.

Uiteraard heeft de stad de taak om als goede huisvader te besturen maar de fietser zou in dit dossier – en laat ons hopen dat dat niet letterlijk is – wel eens het slachtoffer kunnen zijn.

Dit jaar hadden we met zijn allen door de tunnel kunnen fietsen. De aanleg werd door af te stappen van de Europese subsidie met 2 jaar uitgesteld. En wat blijkt nu? Uit de meerjarenplanaanpassing die maandag op de gemeenteraad voorligt blijkt dat de aanleg van de tunnel niet in 2021 – 2022 maar pas in 2023 – 2024 zal gebeuren.

Onaanvaardbaar.

Op de commissie van 22 oktober 2020 – dus nauwelijks anderhalve maand geleden – herhaalde de schepen van mobiliteit nochtans wat hij ook in juni had gezegd: “De tunnel zal in 2022 klaar zijn.”

De stad betaalt zonder verpinken 800 000 euro meer dan gepland voor de restauratie van het Liedtskasteel (omdat het beheersplan niet klaar was). De stad betaalde meer dan 2 miljoen euro voor 95 autoparkeerplaatsen aan de Meerspoort. Maar een tunnel voor fietsers op een plaats waar nu al 600 à 1000 fietsers per dag rijden mag een eurocent kosten. Waardoor fietsers moeten blijven wachten op een veilige oversteek. En waarmee de prioriteiten van een stad die zichzelf als de fietsstad van de regio wil promoten duidelijk mogen zijn.