14 sep 2018

Catherine Choupin - 14de plaats

Vrijwilligster CAW - Centrum - 68 jaar

Omdat je niet kunt blijven ondergaan zonder iets te doen

Omdat je niet kritisch mag zijn zonder zelf verantwoordelijkheden te nemen

Wil ik mij engageren om ten minste in mijn eigen omgeving bij te dragen tot

Meer rust,

Meer groen,

Meer gemoedelijkheid, verdraagzaamheid,waarden en respect

Omdat ik geloof dat de inspanning van elk kan leiden tot een algemeen welzijn voor iedereen

en de stem van een groep meer is dan van een individu.

 

We stimuleren ondernemen en winkelen in het centrum.
We zorgen voor veilige fietspaden en gezonde lucht.
We behouden en beschermen onze natuur en open ruimte.
We gaan voor nette straten en pakken zwerfvuil aan.
Dat zullen we doen met Groen.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.