De ruimtelijk economische studie en de woonbehoeftestudie voor Oudenaarde zijn klaar

08 Januari 2019

De ruimtelijk economische studie en de woonbehoeftestudie voor Oudenaarde zijn klaar

De voorbije jaren werden in onze stad heel wat woningen en appartementsgebouwen opgetrokken. Meer woningen betekent meer mobiliteit. Groen wilde de toename van het aantal woningen sedert de laatste update van het mobiliteitsplan (dat van 2011 dateert) kennen en vroeg in april 2018 de gegevens op. De stad wilde ze niet geven. Als antwoord kregen we dat intercommunale SOLVA  bezig was met de opmaak van een woonbehoeftestudie en dat we daarin antwoord zouden vinden op onze vragen.

SOLVA was ondertussen ook bezig met de actualisatie van de ruimtelijk economische studie die mee aan de basis lag van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Regionaal bedrijventerrein’ te Oudenaarde. In een vooronderzoek voor dat Ruimtelijk Uitvoeringsplan werden kouters van Eine en Mullem aangeduid als mogelijk uitbreidingsgebied aangeduid.

We hebben heel lang moeten wachten op beide studies van SOLVA. Al in verschillende commissies (onder andere al de commissie van de burgemeester van 18 januari 2018) werd aangegeven dat er aan gewerkt werd en dat er ‘binnenkort’ een tussentijds verslag aan het schepencollege zou gepresenteerd worden. Op een vraag van Groen antwoordde de bevoegde schepen dat we voor de zomer van 2018 beide studies zouden hebben. Niet dus. We herhaalden onze vraag meermaals. Begin december kregen we eindelijk het resultaat te zien.  

De beide studies zijn raadpleegbaar op ruimtelijk economische studie en woonbehoeftestudie Oudenaarde. Voor Groen zijn het de aangewezen instrumenten bij van het volgende bestuursakkoord en het uitwerken van een visie rond ruimtelijke ordening.