Gemeenteraad

De openbare zittingen van de gemeenteraad hebben normaalgezien plaats op de laatste maandag van elke maand (niet in juli en augustus) en beginnen om 19 uur. De agenda vind je terug op www.oudenaarde.be/bestuur-beleid/gemeenteraad/data-agenda. Je kan hem ook per post of e-post laten opsturen.

Onze gemeenteraadsleden laten vaak evenwel punten toegevoegen aan de agenda. Dit zijn vragen, maar ook voorstellen ter goedkeuring.

Je vindt deze hieronder terug.

 • 28 mei 2018
  • De samenwerking tussen het AZ Oudenaarde en de ziekenhuizen Denderstreek
  • De nieuwe sportterreinen op de Abraham Hans site
  • Publieke barbecueplaatsen in onze stad (bv. langs de Scheldeboorden)
  • Het nieuwe skatepark (Saffersfabriek)
  • De verkeers-tellingen in Bevere
  • Toegang tot het Liedtspark
 • 23 april 2018
  • Hondenlosloopweide in Bevere
  • Inbraakpreventie op scholen
  • Het beschermen van de kouters in Mater/Volkegem
  • Coachingtraject voor de strijd tegen zwerfvuil
  • Herinrichting van de Berchemweg (N8) ter hoogte van de Meldenstraat
  • Wacht- en schuilhuisjes aan de ophaalbrug
 • 26 maart 2018
  • Inbraakpreventie op scholen
  • Het beschermen van de kouters in Mater/Volkegem
  • De luchtkwaliteit in Oudenaardse scholen
  • Het plan-MER en PRUP Regionaal Bedrijventerrein Oudenaarde
  • Het United Festival en toegankelijkheid voor personen met een beperking
  • De ligging van de bushalte bij st.-Lucas
  • Veilig fietsen in onze stad
 • 26 februari 2018
  • Welke intercommunales komen op "vervaldag"?
  • Vakantieopvang voor kinderen met een beperking
  • Hondenlosloopweide
  • Masterplan st.-Jozef
  • Gebruik van het festivalterrein aan de Donk
  • Doornikse Heerweg als sluipweg
  • Watergebonden bedrijvigheid in onze stad
 • 29 januari 2018
  • Het uitkleuren van openbaar domein als jachtgebied
  • Over zwerfvuil en statiegeld
  • Het graf van dichter Jotie T’Hooft
  • Een plan ter verbetering van de luchtkwaliteit
  • Verkeerssituatie Moriaanshoofd
  • Het fietspad langs de Wortegemstraat
  • De stedenbouwkundige verordening detailhandel
  • Uitbreiding van "Shop & go"-parkeerplaatsen in het centrum
  • Heraanleg van de Markt
  • Sportzaal het Groenhof
  • Inkom Adriaen Brouwer-tentoonstelling voor Oudenaardisten

 

 • 18 december 2017
  • Stockageruimte voor verenigingen
  • Toetreding tot statiegeldalliantie
  • Lijst funerair erfgoed en het graf van Jotie T'Hooft
  • Toegankelijkheid voor allen in onze stad
 • 27 november 2017
  • Bescherming graf Jotie T'Hooft
  • App 9700 voor het melden van kleine problemen en ongemakken in onze stad
  • Openbaarheid van bestuur (verslagen van overleg met AWV)
  • Trage Wegen in Oudenaarde
 • 23 oktober 2017
  • Toegankelijkheid van zaal Ruhuna voor personen met een beperking
  • Uitbreiding van retailpark N60
  • Veilige schoolomgevingen  
 • 25 september 2017
  • Samenwerking met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde
  • Toegankelijkheid van zaal Ruhuna voor personen met een beperking
  • Mogelijke uitbreiding van een kippenkwekerij in Eine
  • Beslissing KBO-scholen om te stoppen met schoolzwemmen in het nieuwe zwembad
 • 26 juni 2017
  • Samenwerking met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde
  • Toegankelijkheid van zaal Ruhuna voor personen met een beperking
  • Mogelijke uitbreiding van een kippenkwekerij in Eine
  • Beslissing KBO-scholen om te stoppen met schoolzwemmen in het nieuwe zwembad
  • De Donk
  • Nieuw fietspad langs de N60
  • Het advies over woonreservegebieden
 • 29 mei 2017
  • Vandalisme en diefstal op de NMBS-parking
  • Zwemmen voor kinderen met een (mentale) beperking
  • Lijst van graven van lokaal historisch belang
  • Optimaal gebruik van bedrijventerreinen
  • Lopende projecten in partnerschap met de provincie Oost-Vlaanderen
  • PRUP “Regionaal bedrijventerrein” te Oudenaarde
 • 24 april 2017
  • Kilometerheffing en sluipverkeer
  • Oplaadpunt voor elektrische fietsen op de Markt
  • Plan-MER regionaal bedrijventerrein Oudenaarde
  • Geluidsoverlast sporthal in de Groenstraat
 • 27 maart 2017
  • Stand van zaken zwerfvuilactieplan
  • Nieuwe industriezones gepland in Oudenaarde?
  • Verkeerslawaai o.a. langs N60 en Deinzestraat - Groen doet geluidsmetingen
  • Stand van zaken Skatepark aan de Rodelos
 • 20 februari 2017
  • De uitwerking van een zwerfvuilactieplan
  • Het "kleine tomorrowland" op de site Santens
  • De intercommunale IMWV
  • Extra financiering voor onderzoek naar het versterken van de positie van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties
  • De bierfeesten en het verbod op evenementen op de Markt
  • De stationsparking
  • De Clubconcerten
 • 30 januari 2017
  • De veiligheid in het stadhuis
  • De impact van de sporthal Groenhof op de buurt
  • De boomkap door het Vlaams Gewest
  • Fietspaden langs de Matthijs Casteleinstraat
 • 19 december 2016
  • Stormschade Zwembad
  • Tegemoetkoming handelaars voor gederfde inkomsten door heraanleg Markt
  • Intekenen projectgroep bestrijding kinderarmoede
  • Welzijnsenquête stadspersoneel
  • Herinrichting Oudstrijdersstraat
  • Fietsdiefstallen stationsomgeving

 

 • 28 november 2016
  • Mantelzorg
  • Graven van 'lokaal historisch belang'
  • Milieuraad
  • Stationsparking aan station Oudenaarde
 • 24 oktober 2016
  • Santenssite
  • Tragewegenplan in Oudenaarde
  • Restauratie van huis de Lalaing

Voor meer info kan je altijd terecht bij de 3 Groen-gemeenteraadsleden