Dringende maatregelen voor de Fietelstraat

09 Juni 2021

Dringende maatregelen voor de Fietelstraat

“Dat de situatie in de Fietelstraat in Eine meer dan problematisch is, blijkt uit de vele getuigenissen van bewoners”, zegt Groen-raadslid Eric Meirhaeghe, “en inderdaad, men kan er niet omheen: de verkeersonveiligheid en de verkeers-onleefbaarheid zijn er zeer reële problemen.” “Het zijn echter niet de werken in de Nestor de Tièrestraat die in de eerste plaats de oorzaak zijn van het stijgend ongenoegen bij de buurtbewoners” vervolgt het raadslid, “maar wel dat de feiten bij de stad al jaren gekend zijn en dat er tot op heden niets werd ondernomen. Het drukke rijverkeer in beide richtingen doordat de straat steeds meer als sluipweg wordt gebruikt, maar ook omdat er te weinig duidelijke bewegwijzering is, werd al verschillende keren tevergeefs aangekaart. Net als het onaangepaste rijgedrag van sommige automobilisten, zelfs rond de begin- en einduren van de school. Kinderen die met de fiets naar school komen, lopen er steeds opnieuw gevaar, ook al door het ontbreken van fietsvriendelijke straten in de wijde omgeving. De te hoge snelheid zorgt hierbij niet enkel voor verkeersonveilige situaties, maar ook voor geluidsoverlast door de aard van het wegdek. Er is een tonnagebeperking in de straat maar toch denderen vrachtwagens aan niet aangepaste snelheid voorbij, ook is er de onnodige passage van lijnbussen zonder dienst. Zowel de politie als De Lijn werden hierover aangesproken, er gebeurt niets. Recht op kwaliteitsvol wonen. Dat er steeds meer woningen bijkomen terwijl de infrastructuur niet aangepast wordt, vindt men al helemaal onbegrijpelijk. Een buurtbewoonster verwoordt het treffend: “Iedereen heeft het recht op wonen en zeker mensen die het al wat moeilijker hebben, maar ik vind ook dat iedereen recht heeft op kwaliteitsvol wonen. Als alle plannen hier doorgaan (een nieuw appartement en acht huizen in de Omloop) dan vraag ik me af waar al die auto’s gaan parkeren. Bovendien weer extra verkeer. En dan is er nog sprake van die site aan de Schelde in Eine: 100 woningen met 1,5 auto’s per gezin. Die moeten dan ook vaak door het nu al veel te drukke Eine.” En verder: “Wij voelen ons in de steek gelaten en genegeerd. Wij hopen dat er eindelijk eens geluisterd wordt en er een oplossing gezocht wordt.” “Helaas ligt de opmaak van het mobiliteitsplan, met een deelplan voor o.a. Eine, voorlopig weer stil en dit doet het ergste vermoeden, ook voor andere straten waar mensen smeken om meer verkeersveiligheid”, zucht Eric Meirhaeghe. Voor Groen is het duidelijk: het wordt hoog hoog tijd dat de stad hier ingrijpt want de lijst met bezorgdheden en bekommernissen is lang en de druk van het verkeer staat kwaliteitsvol leven in de weg. Samen met de hele buurt vraagt Groen de stad dan ook om dringende maatregelen.