Eerste werken Nederenamestraat komen er eindelijk aan

26 Juni 2013

Eerste werken Nederenamestraat komen er eindelijk aan

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad maar eindelijk worden de eerste aanpassingswerken aan de verkeersonveilige Nederenamestraat (N46) uitgevoerd. Het Vlaamse Gewest voorziet op 21 augustus de openbare aanbesteding voor het realiseren van een wegversmalling ter hoogte van de Robert De Preesterstraat. Dit betekent dat de werken mogelijks nog voor het eind van het jaar zullen gerealiseerd zijn. Koen Roman, ondervoorzitter Groen: "Groen Oudenaarde is blij met de nieuwe dynamiek die er op mobiliteitsvlak gekomen is in de nieuwe legislatuur. We voelen aan dat de dingen nu effectief in gang gezet wordenen er meer dan alleen maar beloftes uit de bus komen. Ondertussen meer dan een jaar geleden beloofde de burgemeester in de pers een heraanleg op korte termijn van de Nederenamestraat. Toen de werken uitbleven interpelleerde Elisabeth Meuleman, onze fractieleidster, het stadsbestuur tot 2 keer toe op deze. Voor Groen Oudenaarde hebben de verkeersveiligheid en ?leefbaarheid van de Oudenaardse wegen de hoogste prioriteit. We zijn dan ook blij dat er nu eindelijk aan onze verzuchtingen tegemoet gekomen wordt. Ook in Leupegem werden op de N8 inmiddels, zij het weliswaar beperkte en ontoereikende, maatregelen getroffen", vervolgt Roman.

De geplande werken (zie tekening) bestaan uit het  creëren van een poorteffect op de Nederenamestraat net voor het gevaarlijke kruispunt met de Robert De Preesterstraat. In beide richtingen zullen de rijvakken een asverschuiving krijgen en gescheiden worden door een middenberm. Deze maatregelen hebben tot doel de snelheid van het verkeer op de Nederenamestraat drastisch naar omlaag te halen. Bovenop wordt de belijning richting Oudenaarde gewijzigd naar een doorlopende streep zodat er een compleet inhaalverbod zal ontstaan.

Raadslid Elisabeth Meuleman: "Na de veelvuldige en zware ongevallen op de Nederenamestraat zijn wij overtuigd dat de geplande maatregelen een veiligheidsverhogend effect zullen hebben. Toch beschouwen wij dit slechts als een eerste stap, de gehele N46, evenals de overige gewestwegen op ons grondgebied dienen dringend  aangepakt te worden . Onder andere de schoolomgevingen kunnen beslist veiliger ingericht worden en dienen wat ons betreft de hoogste prioriteit te genieten."

Meer info: Koen Roman, 0497 52 07 10