Erfgoeddag 2008

12 April 2008

Op erfgoeddag 2008 besteedt het ruim aandacht aan het project "Oudenaarde 1708". Een restauratrice van papier en perkament richt haar atelier voor één dag in in de leeszaal van de Abdij Maagdendale en toont hoe ze - in opdracht van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde - een kaart van Oudenaarde uit de eerste helft van de 18de eeuw restaureerde. Deze kaart zal trouwens ook te zien zijn op de grote tentoonstelling "1708" die vanaf mei loopt in het stadhuis. Op erfgoeddag, 13 april 2008, is het archief doorlopend open van 10 uur tot 18 uur. De toegang is gratis. Er zijn ook begeleide rondleidingen door de archiefdepots, er wordt een film geprojecteerd over EXPO '58 en er komt een kleine tentoonstelling over Jozef Braet (oorlogsheld uit Wereldoorlog I).stadsarchief van Oudenaarde