Escalerend conflict ziekenhuisleiding: Groen wil OCMW-raad vervroegd samenroepen

15 Januari 2023

Escalerend conflict ziekenhuisleiding: Groen wil OCMW-raad vervroegd samenroepen

‘Wij vragen met Groen dan ook om de OCMW-raad vervroegd samen te roepen. We moeten de nodig tijd krijgen om hier met de voltallige raad van gedacht over te wisselen. Dit kan niet op een reguliere zitting met nog een hele hoop andere zaken op de agenda. Daarvoor is dit dossier te belangrijk.’

‘Met stijgende verbazing nemen wij als gemeente- en OCMW-raadsleden nota van het escalerende conflict tussen de Medische Raad (adviesorgaan samengesteld uit ziekenhuisartsen) enerzijds, en de directie, de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de vakbonden anderzijds’ zegt Groen Raadslid Elisabeth Meuleman. ‘Wij maken ons grote zorgen over de toekomst van ons ziekenhuis. Voor Groen is het duidelijk : het ziekenhuis moet blijven, mét de materniteit, mét een spoeddienst. Wij vragen met Groen dan ook om de OCMW-raad vervroegd samen te roepen om duiding te krijgen bij wat er de voorbije weken is gebeurd en om een antwoord formuleren over de toekomst van ons ziekenhuis.’

Na een motie van wantrouwen van de Medische Raad die aanstuurde op het ontslag van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de Algemeen Directeur van het ziekenhuis, kondigde de Voorzitter van de Raad van Bestuur Stefaan Vercamer kort voor kerstmis zijn ontslag aan. Het ontslag van de Algemeen Directeur hangt nog in de lucht, maar de vakbonden scharen zich in een gezamenlijke brief van het vakbondsfront unaniem achter de Algemeen Directeur. ‘De opeenvolging van dergelijke berichten vanuit het ziekenhuis komt heel hard aan,’ vervolgt het Groen-raadslid. ‘De motie van de Medische Raad heeft wel heel verstrekkende gevolgen. Hoe moet het nu verder met ons ziekenhuis, zonder Voorzitter, mogelijk zonder Algemeen Directeur en waar ziekenhuisartsen en directie en vakbonden over het beleid en visie met betrekking tot de toekomst van ons ziekenhuis lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan?’

‘Voor Groen - en wij zijn zeker dat dat voor alle partijen van onze stad geldt - is het duidelijk: Oudenaarde heeft nood aan een ziekenhuis met goede basiszorg, dicht bij de mensen. Het ziekenhuis moet blijven, mét de materniteit, mét een spoeddienst. Wij zijn als OCMW en dus als stad nog steeds hoofdaandeelhouder van het ziekenhuis. Het komt de OCMW-raad toe een nieuwe Voorzitter aan te duiden en dat moet gebeuren op de volgende gemeente- en OCMW-raad. Hoe kunnen wij als raadsleden over een nieuwe voorzitter stemmen zonder dat wij grondig geïnformeerd zijn en duiding krijgen bij wat er de voorbije weken is gebeurd ?’

‘Wij vragen met Groen dan ook om de OCMW-raad vervroegd samen te roepen. We moeten de nodig tijd krijgen om hier met de voltallige raad van gedacht over te wisselen. Dit kan niet op een reguliere zitting met nog een hele hoop andere zaken op de agenda. Daarvoor is dit dossier te belangrijk.’

‘Alle raadsleden moeten bovendien niet alleen duiding krijgen bij wat er de voorbije weken is gebeurd. We moeten met de voltallige OCMW-raad ook een antwoord formuleren over de toekomstvisie van ons ziekenhuis zodat ook in de toekomst kwaliteitsvolle zorg kan aangeboden blijven. En pas erna kunnen we een nieuwe voorzitter voor de Raad van Bestuur verkiezen.’