14 sep 2018

Eva Pycke - 5de plaats

Huisarts - Volkegem - 39 jaar

Gezondheid is een basisrecht voor iedereen!

Daarom wil ik dat de gezondheid van elke Oudenaardist centraal staat bij iedere beslissing die in onze gemeente genomen wordt. Ik zal er ook op toezien dat er een gelijkwaardige toegang tot gezondheidszorg is voor elke burger die onze stad telt!

Een goede gezondheid vraagt ook een gezond leefmilieu, zowel buiten- als binnenshuis, zowel in de school- als in de werkomgeving.

Ik zet me tevens in voor het algemeen recht op schone lucht. En wens mee te werken aan een klimaatneutraal en klimaatbestendig Oudenaarde!

 

We stimuleren ondernemen en winkelen in het centrum.
We zorgen voor veilige fietspaden en gezonde lucht.
We behouden en beschermen onze natuur en open ruimte.
We gaan voor nette straten en pakken zwerfvuil aan.
Dat zullen we doen met Groen.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.