Meer dan Groen Oudenaarde applaudisseert voor de fietser

03 Juni 2024

Meer dan Groen Oudenaarde applaudisseert voor de fietser

Met Meer dan Groen maken we van veilige en comfortabele fietspaden een absolute topprioriteit : veilige verbindingen van en naar de deelgemeenten, het afwerken van de fietsring als veilige verbinding in de binnenstad, duidelijk gemarkeerde fietsstraten die ook worden gehandhaafd, en veilige fietsstallingen dat willen we zonder dralen realiseren in de volgende legislatuur. 

Vandaag 3 juni, Wereldfietsdag, zet Meer dan Groen Oudenaarde, samen met meer dan 100 Groen groepen in Vlaanderen, en met de Fietsersbond, de fietsers in de bloemetjes. Meer dan Groen kandidaten An Verhasselt, Wouter Decoodt en Mathilde Haesaert applaudisseerden, samen met kandidaat burgemeester Elisabeth Meuleman, voor alle mensen die langsfietsen. Want ondanks de stijging van het aantal fietsers, ook in Oudenaarde, blijven de investeringen in betere fietsinfrastructuur achterwege. 

Fietsen zit nog steeds in de lift. Bijna 1 op de 5 verplaatsingen in Vlaanderen gebeurt met de fiets, bij scholieren en het woon-werkverkeer is dat bijna 1 op 3. En het blijft jaar na jaar stijgen. Daarnaast evolueert ook het soort fietsen. Er zijn meer en meer bakfietsen, speedpedelecs,... Dé voorwaarde om het fietsgebruik de hoogte in te jagen, is het verhogen van de fietsveiligheid en fietscomfort, door volop te investeren in fietsinfrastructuur.

De fiets is een echte 'quick win' voor ons klimaat en voor onze mobiliteit. Fietsen is ook goedkoper dan de wagen nemen, het is gezond en het maakt gelukkig. Bovendien brengt het ook op voor de hele samenleving, door een positief effect op milieu, klimaat en gezondheid. Groen pleit daarom op Vlaams niveau voor een jaarlijks budget van een half miljard voor effectieve fietsinvesteringen en een uitbereiding van subsidies waarmee gemeentes kunnen investeren in hun lokale fietsinfrastructuur. 

Maar ook in Oudenaarde ijvert Meer dan Groen al jaren voor meer investeringen in fietsinfrastructuur.

Elisabeth Meuleman : ‘Met Meer dan Groen maken we van veilige en comfortabele fietspaden een absolute topprioriteit : veilige verbindingen van en naar de deelgemeenten (onder andere door de realisatie van het Luc Notebaert pad vanuit Mater), het afwerken van de fietsring als veilige verbinding in de binnenstad, duidelijk gemarkeerde fietsstraten die ook worden gehandhaafd, en veilige fietsstallingen (in het centrum, bijvoorbeeld de Nederstraat, maar ook aan het station) dat willen we zonder dralen realiseren in de volgende legislatuur.’