De fietsdoorsteek tussen de spoorweg en het college en het ziekenhuis: licht aan het einde van de tunnel?

01 Februari 2015

Binnenkort zal de zone tussen het ziekenhuis en de spoorweg gerenoveerd worden en zullen de rioleringen vervangen worden achter de Bernardusscholen. Deze ingrijpende werken vormen de ideale gelegenheid om het lang geplande en voor scholieren veilige fietspad aan te leggen. Zowel bij de bouwaanvraag voor de renovatie als bij die voor de rioleringswerken werd geen fietspad voorzien. Groen trok, mét resultaat, aan de alarmbel. Het plan om tussen de spoorweg en het ziekenhuis een fietsdoorsteek te maken is oud, in politieke termen zelfs zéér oud. In het "Verkeerscirculatie- en verkeersveiligheidsplan", dat einde 1990 werd voorgesteld, is langs de spoorwegberm aan de kant van het ziekenhuis en de scholen een "voorbehouden fietsroute" voorzien. In het mobiliteitsplan van 2002, de verbreding en verdieping ervan in 2011 en de studie van de stationsomgeving wordt de aanleg van het fietspad herbevestigd. Bijna 25 jaar na het eerste plan voor een fietsdoorsteek doet zich dé gelegenheid voor om deze te realiseren. De fietsdoorsteek vormt niet enkel het sluitstuk van de fietsring rond het centrum van de stad, hij is ook en vooral een veilige toegangsweg voor fietsers en voetgangers tot de scholen in de Hoogstraat. Scholieren kunnen op die manier de smalle Minderbroederstraat of Tacambaroplein vermijden. Tijdens de gemeenteraad van april 2013 vroegen we de toenmalige schepen van mobiliteit of het stadsbestuur van de werken, die toen reeds in de begroting opdoken, gebruik zou maken om het fietspad aan te leggen. De schepen antwoordde kort en bondig: "Ja!".

Zowel op de plannen voor de renovatie van het terrein bij het ziekenhuis als op die van de rioleringswerken achter de scholen is geen fietspad voorzien. Integendeel, achter de scholen plant de stad de aanleg van nog eens 35 extra autoparkeerplaatsen. Daarom tekende Groen eind 2014 tegen beide plannen bezwaar aan. Daarom vroegen we op de gemeenteraad van 24 november 2014 nogmaals om het fietspad aan te leggen. De huidige schepen van mobiliteit kon toen niet bevestigen dat het er zou komen. Het stadsbestuur zou een overleg opstarten met het ziekenhuis, het OCMW en de NMBS/Infrabel.

Met ons bezwaar bij de renovatiewerken van de zone tussen het ziekenhuis en de spoorwegberm zonder de aanleg van het fietspad, wordt rekening gehouden: er werd contact opgenomen met Infrabel dat niet weigerachtig staat tegen de aanleg van het fietspad (dat bijna geheel op hun gronden zou aangelegd worden). De eerste plannen mét fietspad tussen het ziekenhuis en de spoorweg zijn getekend.

We wachten nog op een antwoord op ons bewaar bij de plannen voor de werken tussen de scholen en de spoorwegberm. Het kan niet dat er tussen het ziekenhuis en de spoorwegberm een fietspad zou komen en dat even verder, aan de school zelf, fietsers zich tussen de auto's moeten gaan murwen. Dit is bovendien volledig in strijd met het mobiliteitsplan van onze stad dat schoolomgevingen autoluw wil.