Oudenaardse fietser krijgt alweer een borduur voor zijn stuur.

21 April 2016

Oudenaardse fietser krijgt alweer een borduur voor zijn stuur.

Persmededeling 21 april 2016  Terwijl Oudenaarde alles in het werk stelt om het de wielrenners zo comfortabel mogelijk te maken, blijft de stad de ongemakken voor de dagelijkse fietser opstapelen. "Als onze stad de ambitie heeft om dé fietsstad van de regio te worden, moet ze daar op het terrein ook werk van maken", aldus Groen-gemeenteraadslid Steven Bettens. "Bij de werken aan de Smallendam toont de stad alweer hoe het niet moet."

Abrupt einde van het fietspad in Smallendam

 

"Momenteel wordt het Jan Van Pameleplein, tussen De Ham en de Schelde, aangelegd", begint Steven Bettens, "bij deze werken moet het toch vanzelfsprekend zijn dat het fietspad langs de Smallendam mooi aansluit op het nagelnieuwe tweerichtingsfietspad langs de Schelde. Dat doet het dus niet. Erger nog, het fietspad langs de Smallendam eindigt nu op een hoge borduur (zie foto 1) en er is helemaal geen aansluiting voorzien op het fietspad langs de Schelde.

 

"Dit is een zoveelste voorbeeld dat aantoont hoe het niet moet", vervolgt Bettens. "Oudenaarde wil dé fietsstad van de regio worden maar laat bij werken na om het voor de fietser comfortabeler en veiliger te maken."

 

"Groen herhaalt daarom haar vraag dat openbare werken getoetst worden aan het comfort en de veiligheid van de fietser", besluit Steven Bettens. "In een stad die participatie hoog in het vaandel draagt, zou het advies van en overleg met bijvoorbeeld de Fietsersbond vanzelfsprekend moeten zijn. Deze fietstoets zal niet alleen aan het comfort en de veiligheid van de fietsers ten goede komen, het betekent ook het vermijden van nodeloze kosten door aanpassingen na het einde van de werken."

 

Meer info: Steven Bettens, 0474 88 19 54

 

Ter titel van inlichting hieronder nog meer voorbeelden van recente werken.Oversteek op de fietsring: niet verhoogd én met boordsteen

 

Fietspaden moeten naadloos aansluiten op de rijweg, goten en boordstenen moeten volledig vermeden worden, lezen we in het Vademecum Fietsvoorzieningen*. Overal in de stad zijn er recente voorbeelden van goten en boordstenen die niet alleen het comfort maar ook de veiligheid van de fietser in het gevaar brengen:

  • in november vorig jaar werd het kruispunt van de Neringstraat met de Beverestraat heringericht. De Neringstraat is onderdeel van de fietsring rond het stadscentrum en is voor schoolgaande fietsers een directe toegang tot de nabijgelegen scholen. De oversteek van de Beverestraat is voor fietsers niet beter geworden. Integendeel, fietsers moeten nu een te hoge boordsteen op- of afrijden om de straat te kruisen (zie foto 2). In het mobiliteitsplan wordt nochtans voorgesteld om alle kruisingen van de fietsring met het autoverkeer verhoogd aan te leggen.
  • wanneer een fietser vanuit de Refugestraat, Grachtschelde, Kasteelstraat of Jan Zonder Vreeslaan het nieuwe tweerichtingsfietspad langs de Schelde wil oprijden, moet hij of zij eerst door een gootje en op een borduur.
  • wie vanaf de ophaalbrug aan de andere kant van de Schelde het fietspad richting Pamelekerk op wil rijden moet eerst een hoogteverschil overwinnen.De \
  • wie het geschilderde fietspad in de Bulkendreef (zie foto 3) correct wil gebruiken, heeft een wel heel grote kans om uit te glijden.
  • recent werd het fietspad langs de Brandwoeker tussen het Park Liedts en Achter de Wacht geopend. Fietsers moesten vanaf Achter de Wacht op een hoge boordsteen springen om het fietspad op te kunnen. Na een klacht werd de situatie enigszins (maar niet helemaal) verbeterd.
  * In het Vademecum Fietsvoorzieningen lezen we onder hoofdstuk 4.3.3.: "(..) volledig vermijden van een goot en boordsteen bij het begin en aan het einde van een fietspad en bij elke kruising van een rijweg. Het materiaal van het fietspad moet naadloos aansluiten aan het materiaal van de rijweg en liefst worden doorgetrokken over de rijweg, eventueel verhoogd." Het vademecum is digitaal raadpleegbaar via www.mobielvlaanderen.be/pdf/vademecum/hfdst41.pdf.