Financiële toestand stad Oudenaarde geen reden tot juichen

26 Juni 2013

Financiële toestand stad Oudenaarde geen reden tot juichen

Op de gemeenteraad van 24 juni 2013 werd de resultatenrekening 2012 en de begrotingswijziging voor 2013 besproken. Voor Groen geen reden tot juichen. "De toestand is niet dramatisch maar toch zorgwekkend", zegt Groen-fractieleidster Elisabeth Meuleman. De spaarpot van de stad slinkt met 1 miljoen euro. De schuld bedroeg op 31/12/2012  26 853 000 euro, een stijging van maar liefst 13 miljoen ten opzichte van 1/01/2012. Bovendien was er een minderinkomst van 1,2 miljoen uit de gemeentelijke aanvullende personenbelasting en is er een onvoorziene extra toelage van de stad aan het OCMW van 1,2 miljoen euro (de toelage vanuit de stad bedraagt nu 3,8 miljoen euro in plaats van 2,6 miljoen euro).In de begrotingsaanpassing 2013 zien we dan ook dat de stad al een eerste keer de broeksriem aantrekt: er wordt een besparing van 148 000 euro gerealiseerd op personeelskosten en 400 761 euro op werkingskosten. "Het is goed dat de stad de uitgaven onder de loep neemt en de tering naar de nering zet. Toch zijn we kritisch ten opzichte van de kaasschaafmethode die een lineaire besparing realiseert op een gelijke manier over alle beleidsdomeinen heen. Dat kan één keer, maar je kan niet blijven schaven, op termijn zullen keuzes gemaakt moeten worden."

We stellen ons ook vragen bij een besparing van 145 000 euro op het onderhoud en ruimen van beken. Dit onderhoud zal misschien door de provincie worden overgenomen, maar zekerheid is hierover nog niet. We weten allemaal hoe overstromingsgevoelig die beken zijn, hopelijk wordt dit geen besparing waar de stad spijt van krijgt.

"Ook het OCMW zal duidelijke keuzes moeten maken en zich toespitsen op zijn kerntaken", vervolgt Meuleman. "Het is cruciaal, zeker in tijden van crisis, om een performant OCMW te hebben dat armoede krachtdadig kan bestrijden. Het OCMW kan het zich bijvoorbeeld niet permitteren, in tijden van woningschaarste, dat de dure serviceflats van Leupeheem onderbezet blijven. Daar moet dringend een oplossing voor gezocht worden. Een rationalisatieoefening binnen het OCMW, zonder op de kerntaken af te dingen, is broodnodig."

Elisabeth Meuleman, Vlaams parlementslid, 0473 41 61 47