Groen vraagt dringend inspraak in beleid ziekenhuis

12 November 2015

Groen vraagt dringend inspraak in beleid ziekenhuis

Vorig weekend verschenen in de krant "De Tijd" de financiële resultaten van de Vlaamse ziekenhuizen. Het AZ Oudenaarde (AZO) was voor de tweede keer op rij het kneusje van de klas. Het negatief resultaat van 4,1 % was nog slechter dan in 2013. Groen vraagt dringend een volledige transparantie en inspraak in het dossier.   Wouter Decoodt (OCMW-raadslid voor Groen): "Reeds van

in het begin van deze legislatuur hebben we zware twijfels rond de financiële toestand van het AZO. Toen het ziekenhuis aan het OCMW, en dus de stad, vroeg om borg te staan voor een lening van 33 miljoen, gingen bij ons de knipperlichten aan. Wij vroegen tevergeefs volledige inzage in het dossier en ook bij de gouverneur vingen we bot met onze klacht. Onterecht lijkt meer en meer want het ziekenhuis blijft de schulden opstapelen en het zwaard van Damocles dreigt voor de Oudenaardse belastingbetaler die de tekorten zal moeten bijpassen."

"Op basis van de recentste cijfers, vragen wij met Groen aan het ziekenhuis en aan OCMW-voorzitter Vercamer (CD&V), die onze stad in de raad van bestuur van het AZO vertegenwoordigt, een volledige transparantie van en inspraak in het beleid. De redenen die directrice Ann De Maere voor het verlies gaf, kloppen immers slechts gedeeltelijk. De bewering als zouden de cijfers er gans anders uitzien moesten die er van de vzw van de geneesheren erbij worden opgeteld, slaat kant noch wal. We sloegen er immers de recentste jaarrekening van de vzw "Geneesheren Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde" op na en ook daar is er een zwaar exploitatietekort", vervolgt Decoodt. "Ze samentellen zou de cijfers alleen nog slechter maken."

"Gelukkig is er bij de dokters iets meer openheid. Zij geven de werkelijke pijnpunten aan die het Oudenaards ziekenhuis treffen. Zo is de bezetting van de bedden onvoldoende en zijn er tevens te weinig specialisten zoals onder andere een geriater. Met andere woorden: Oudenaardse patiënten laten het ziekenhuis te vaak links liggen ten voordele van verder gelegen ziekenhuizen. Ook lezen we in het jaarverslag van de geneesheren dat er reorganisaties zullen moeten doorgevoerd worden om weer financieel gezond te worden. En net daar hebben we met Groen bedenkingen bij. Wil men patiënten aantrekken dan dienen deze in de beste omstandigheden onthaald en verzorgd te worden. De werklast op de blijvers verhogen door afslankingen is geen optie, er moet een andere uitweg zijn."

"Op de volgende OCMW- en gemeenteraad zullen we met Groen dan ook het dossier op tafel brengen en Stefaan Vercamer, OCMW-voorzitter en schepen van Sociale Zaken, aanspreken. Het maakt ons ongerust dat de aandeelhouders van het ziekenhuis blijkbaar niet op één lijn zitten voor wat betreft hun diagnose van de financiële problemen. Dit werkt zeker niet bevorderlijk voor een herstel. Er is nood aan een nieuwe overlegstructuur die de problemen van het ziekenhuis in kaart brengt en oplossingen aanreikt. In het kader van het algemeen belang moeten alle Oudenaardse partijen hier in betrokken worden. Met Groen wensen we mee aan de kar te trekken om het AZO weer op het goede spoor te krijgen."

"Als de Oudenaardist straks een deel moet bijpassen om de verliezen van het ziekenhuis op te vangen, dan heeft deze Oudenaardist het recht op een transparant beleid", besluit Decoodt.