Groen vraagt volwaardig alternatief voor geboortebos dat moet wijken voor nieuwe weg

03 Juli 2015

Groen vraagt volwaardig alternatief voor geboortebos dat moet wijken voor nieuwe weg

Toen het stadsbestuur van Oudenaarde in het najaar van 2013 aan de Gezinsraad de toelating gaf om een nieuw geboortebos aan te planten tussen de Lotharingenbrug en de Galgestraat, vroeg Groen of er wel plaats was voor de aanleg van een nieuw bos. Op diezelfde locatie was immers ook een weg gepland. De schepen van Milieu garandeerde dat de verbindingsweg tussen de Lotharingenbrug en de Galgestraat er niet zou komen. Tijdens de gemeenteraad van gisterenavond werd duidelijk dat die weg er wel degelijk komt. De bomen die op 23 november 2013 voor meer dan 100 kinderen werden aangeplant, zullen moeten verdwijnen.   "Tijdens de gemeenteraad van 25 februari 2013 werd een overeenkomst voor de ontwikkeling van de stationsomgeving goedgekeurd", begint Steven Bettens. "Groen vond dit plan een goed instrument om verder te werken aan een autoluwe binnenstad (zie ons persbericht van 26/02/2013 op

www.groenoudenaarde.be/herinrichting_stationsomgeving_mag_geen_extra_ver...). Om de stationsparking aan de kant van de Lindestraat vlotter bereikbaar te maken is een nieuwe weg gepland tussen de Lotharingenbrug en de Galgestraat en, aan de andere kant van de spoorweg, tussen de Oliehoekstraat en de Broekstraat."

 

"Wij waren dan ook heel verbaasd toen het stadsbestuur een aantal maanden later aan de Gezinsraad de toelating gaf om tussen de Lotharingenbrug en de Galgestraat een nieuw geboortebos aan te planten", vervolgt Bettens. "Op de commissie van de schepen van Milieu vroegen we dan ook of een nieuw bos wel verenigbaar was met de plannen voor de nieuwe weg. De schepen antwoordde dat die weg er niet zou komen."

 

"De weg zal er dus wel degelijk komen. Gisterenavond werd tijdens de gemeenteraad hiervoor een eerste dossier goedgekeurd", gaat Steven Bettens verder. "Toen we de schepen herinnerden aan zijn uitspraken van najaar 2013, antwoordde hij dat het helemaal niet zeker is dat het bos zal moeten verdwijnen. Er zou volgens hem voldoende ruimte zijn."

 

"Het antwoord van de schepen dat er voldoende plaats zou zijn, is niet correct. Er is helemaal geen ruimte om naast het bos een weg aan te leggen. De bomen staan tot tegen de berm van het fietspad geplant . De breedte tussen het jonge bos en het voormalige bedrijf Santens is ook onvoldoende voor een weg. Het bos zal moeten wijken", besluit Bettens. "Groen betreurt ten zeerste dat het stadsbestuur, ondanks een goedgekeurde studie met erin het plan voor een weg, toch de aanplanting toeliet. Dergelijke beslissing getuigt van onzorgvuldig bestuur. Wij vragen dat het stadsbestuur snel contact opneemt met de Gezinsraad zodat voor het bos en voor de ouders die er een boom plantten, een volwaardig alternatief voor deze foute beslissing van de stad kan gezocht worden."

 

Als bijlage de uitnodiging van de Gezinsraad.

Meer info: Steven Bettens - 0474 88 19 54

BIJLAGEN:
uitnodiging_geboortebos_2013_leden_gezinsraad.zip