Geen baggerspecie in de kleiputten in Nederename

11 Februari 2014

Geen baggerspecie in de kleiputten in Nederename

Groen verzet zich tegen het storten van baggerspecie in de kleiputten in Nederename. Het storten van baggerspecie zal te veel hinder meebrengen in een druk bevolkt woongebied en vernietigt een potentieel waardevol moerasgebied. Groen verwijt het stadsbestuur opnieuw een gebrek aan transparantie en het toedekken van stinkende potjes. Naast de spoorweglijn naar Brussel ligt aan de Schelde een enorme kleiput die op dit ogenblik vol water staat. Steenbakkerij Vande Moortel mocht na de ontginning de put opvullen met niet-verontreinigde bodemaarde. Waterwegen en Zeekanaal wil er nu echter niet-herbruikbare, niet-gevaarlijke baggerspecie in storten.  Om baggerspecie te mogen storten in plaats van niet verontreinigde aarde moet een nieuw MER (Milieueffectenrapport) opgemaakt worden. Om een nieuw MER op te maken is een openbaar onderzoek nodig. Dat onderzoek liep in december 2013. Het stadsbestuur liet ook nu weer na de buurt te informeren."Het nieuwe college van burgemeester en schepenen pakte er na de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 mee uit dat transparanter bestuur dé leidraad wordt. De aanvraag van Waterwegen en Zeekanaal om een kleiput langs de Schelde te vullen met baggerspecie toont alweer aan hoe moeilijk het stadsbestuur het heeft met transparantie" zegt Groen fractieleidster Elisabeth Meuleman. "Nochtans gaat het om werken die een grote impact hebben op de omwonenden. Het stadsbestuur vraagt zich zelf af wat de gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van de inwoners zullen zijn. Het bestuur gaat er van uit dat er geluid- en stof- maar zeker ook geurhinder zal zijn. Ze erkennen zelfs dat het moeilijk is om voor het storten van baggerspecie een draagvlak bij de bevolking te vinden. Het stadsbestuur is er dus van overtuigd dat de gevolgen voor de inwoners groot zullen zijn. Gezien de mogelijke impact, had de Open VLD- CD&V meerderheid tijdens de periode van het openbare onderzoek de bevolking op zijn minst grondig moeten informeren. Na de openbare onderzoeken voor eventuele leemontginning in 2006, voor kleiontginning een paar jaar later en veel andere kleinere openbare onderzoeken moeten we vaststellen dat het stadsbestuur nog steeds eerder potjes toedekt dan bewoners in te lichten."

Ondanks haar eigen bedenkingen wat betreft de hinder voor de omwonenden en de gevolgen voor het ecosysteem van het gebied adviseerde het stadsbestuur het storten van het baggerslib toch niet negatief. "Onbegrijpelijk" zegt Meuleman. "De putten zouden waardevolle moerasmeersen worden en daarvoor is kwalitatieve grond nodig. Ze liggen bovendien midden in woongebied dus de hinder van het storten van baggerslib is te groot." Meuleman zal in het Vlaamse Parlement Ministers Crevits en Schauvliege interpelleren en vragen om deze vergunning te weigeren. Op de gemeenteraad van februari wil ze het stadsbestuur ondervragen over het advies van de stad aan de Vlaamse overheid en de gebrekkige bekendmaking bij de bevolking.

Meer info:

Elisabeth Meuleman

0473 41 61 47