Geen baggerstort in (Neder)Ename/Eine

30 Oktober 2015

Geen baggerstort in (Neder)Ename/Eine

De kogel is door de kerk. De voorbije week gooide Waterwegen en Zeekanaal in het dossier "Baggerstort (Neder)Ename/Eine" zelf de handdoek in de ring, een dossier waarin de Vlaamse Overheid een akkoord had met steenbakkerij Vande Moortel om verontreinigde baggerspecie tegen een forse kost te bergen in een kleiput langs de Schelde.   Waterwegen en Zeekanaal wachtte de beslissing van minister Schauvliege niet af en trok zelf zijn milieuvergunning in. Blijkbaar zag men het hopeloze van de strijd in, na een vernietigend advies van de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie. Een advies waarin de argumenten van Koen Roman (ondervoorzitter Groen Oudenaarde en lid van het Nationaal Partijbestuur) en het Milieufront Omer Wattez volledig gevolgd werden. Conclusie van de commissie: "... de effecten en de risico's van de gevraagde inrichting voor de omgeving, zelfs mits naleving van de milieuvergunningsvoorwaarden, kunnen niet tot een aanvaardbaar niveau beperkt worden." Risico's zowel voor milieu als voor de volksgezondheid. Het baggerslib dat men vlakbij een Oudenaardse woonwijk met scholen wou storten bevat immers grote hoeveelheden hormoonverstoorders (gebromeerde vlamvertragers). Deze zijn schadelijk voor dieren, kinderen en ongeboren leven.

 

Vanaf het begin heeft Groen Oudenaarde het verzet gesteund door tussenkomsten op lokaal en nationaal vlak. Op de gemeenteraad vroeg onze fractie het afgelopen jaar de meerderheid tot 2 maal toe om een negatief advies te geven over de gevraagde milieuvergunning. Tevergeefs, meer zelfs: tussentijds besloot het college alvast de bouwvergunning toe te kennen en niet, zoals we vroegen, de beroepsprocedure af te wachten. Blijkbaar kon de verontreinigde bagger niet snel genoeg gedumpt worden. Nationaal interpelleerde Elisabeth Meuleman minister Schauvliege omtrent de milieuvergunningsaanvraag.

 

Hebben we met Groen een alternatief?

Ja, kiezen voor volksgezondheid is misschien duur, doch het enige juiste. We stellen voor te werken zoals het Antwerps Havenbestuur en het slib te verwerken in een slibreinigingsinstallatie. De natuur en onze kinderen zullen ons eeuwig dankbaar zijn!