Gelegenheidstoneel 'Triphon en Imelda' brengt 950 euro op voor vzw Kansarmen Oudenaarde

22 November 2023

Gelegenheidstoneel 'Triphon en Imelda' brengt 950 euro op voor vzw Kansarmen Oudenaarde

‘Wij bedanken de vzw Kansarmen Oudenaarde voor hun decennialange werk op vlak van voedsel- en kledijbedeling.’

Vorige week opende De Groenen Hoek zijn deuren voor het blijspel Triphon en Imelda. De opbrengst van de ticketverkoop én de winst op de drank gingen integraal naar de VZW Kansarmen in Oudenaarde. ‘Een welgemeende dank u wel aan Brigitte Moerman, Guy Elyn en Alan Michels om hun stuk gratis te komen spelen, en aan Juno Haelterman en Jana Eggermont voor de muziek,’ begint gemeenteraadslid Wouter Decoodt en gastheer van de avond. Decoodt looft het werk van de vzw en benadrukt tegelijk het belang van blijvende structurele aandacht voor kansarmoede.

‘Wij bedanken de vzw Kansarmen Oudenaarde voor hun decennialange werk op vlak van voedsel- en kledijbedeling. Ook Cortina Safety Jogger verdient een pluim voor het ter beschikking stellen van hun locatie. De vele vrijwilligers en ondernemers die hun steentje bijdragen zijn een onmisbare schakel in ons armoedebeleid. We hopen dat deze cheque een welgekomen versterking zal zijn nu de winter er aankomt,’ zegt Wouter Decoodt.

‘Tegelijk mogen we niet blind zijn voor de nood aan bijkomende structurele inspanningen,’ vervolgt het raadslid. ‘Dat kan door de sociale dienst te versterken zodat er nog meer outreachend kan gewerkt worden, een extra brugfiguur voor het onderwijs te voorzien, de huiswerkbegeleiding uit te breiden, verder in te zetten op goedkope, gezonde maaltijden op school voor meer kinderen en de drempel voor de UIT-pas verder te verlagen.’

Op vrijdag 1 december opent De Groenen Hoek opnieuw zijn deuren. Ditmaal wordt stoverij geserveerd ten voordele van de Natuurboerderij Bos ’t Ename. Steef Verwee zorgt voor de muzikale noot in het Oudenaards dialect. Inschrijven kan via de website meerdangroen.be, doorklikken via activiteiten.