06 apr 2017

Groen vraagt op de gemeenteraad naar opvolging van haar zwerfvuilactieplan

Op de gemeenteraad van 27 maart 2017 stelde Groen deze vraag (het antwoord van de schepen lees je eronder).  Vraag en voorstel van raadslid Elisabeth Meuleman over zwerfvuil

Op de gemeenteraad van vorige maand presenteerde Groen een zwerfvuilactieplan. Het actieplan bevatte heel wat concrete voorstellen, zoals de aankoop van een mobiele camera, het project "Straatvrijwilligers", een affichecampagne samen met de landbouwers, een handhavingsbeleid. Ook stelden we voor om vanuit de stad Oudenaarde een motie over te maken aan minister Schauvliege om statiegeld op blik en PET in te voeren. Ons voorstel werd niet integraal goedgekeurd, maar zou worden besproken op de eerstkomende milieuraad. Die vond plaats op 15 maart.

Vraag

Werd ons zwerfvuilactieplan besproken? Zo ja, wat zijn de resultaten? Zal er een actieplan worden opgemaakt? Welke concrete acties zal het bevatten? Wordt er ingezet op handhaving en zal een mobiele camera worden aangekocht? Zal er een motie aan minister Schauvliege worden overgemaakt?

Voorstel

Op 9 maart organiseerde de VVSG een studiedag met o.a. een toelichting bij het nieuwe "Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen en Gelijkaardig Bedrijfsafval" (plan te raadplegen via www.ovam.be/uitvoeringsplan). Met dit uitvoeringsplan zal het Vlaamse zwerfvuil- en sluikstortbeleid versterkt worden. Strategische lijnen worden omschreven. De aanpak omvat concrete doelstellingen, een strategisch kader en een aanzet tot operationalisering. Die operationalisering zal ingevuld worden aan de hand van een breed gamma van concrete maatregelen, acties en initiatieven die uitgewerkt worden in een concreet plan en die samen moeten leiden tot preventie van zwerfvuil en een meer propere open ruimte. Het is belangrijk de plaatsen in onze stad met de grootste zwerfvuilproblematiek (de zogenaamde hotspots) te kennen, een handhavingsbeleid te voeren, het veegbeleid eventueel aan te passen, een adequaat vuilnisbakkenbeheer te hebben, campagnes te voeren, duidelijk te communiceren, enzovoort... Om die reden worden coachingtrajecten opgezet. Dit is een intensieve begeleiding en coaching door de medewerkers van "Vlaanderen Mooi" - het vroegere "In de vuilbak" - rond het lokaal zwerfvuil- en sluikstortbeleid. "Vlaanderen Mooi" voorziet ook de nodige financiële middelen om nieuwe projecten, extra inspanningen en een deel van de bijkomende personeelskosten op te vangen (zie http://mooimakers.be/coachingtrajecten).

Voorstel: de stad Oudenaarde stelt zich bij de volgende inschrijvingsronde kandidaat voor een coachingtraject.

 

De schepen was heel kort in zijn antwoord. De essentie was dat de aanpak van het zwerfvuil via de afvalintercommunale IVLA zal gebeuren. IVLA zal zich zeker inschrijven bij een volgende oproep voor het volgen van een coachingtraject. Zwalm en Brakel volgen momenteel dergelijk traject. IVLA volgt dit op.IVLA zal ook een sensibiliseringscampagne rond zwerfvuil coördineren. Het is nog niet duidelijk hoe die campagne er zal uitzien.
Op onze vraag of de stad een motie voor de invoering van statiegeld wilde overmaken aan de minister, antwoordde de schepen dat de stad dit niet wil doen omdat ook de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) hierover geen eenduidig standpunt heeft.

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren