Het graf van Jotie

24 Mei 2015

Het graf van Jotie

Moet het graf van Jotie en andere Oudenaardse kunstenaars en beroemdheden door het stadsbestuur bewaard en beschermd worden?   Het decreet op de begraafplaatsen en lijkbezorging van de Vlaamse Overheid (16-01-2004) verplicht iedere gemeente om een lijst op te maken met graven van "lokaal historisch belang". Zowel graven met een historische, artistieke, volkskundige of socio-culturele waarde komen in aanmerking, m.a.w. zowel de vormgeving, symboliek, de plaats van het grafteken, het materiaalgebruik, de ontwerper of uitvoerder als het belang van de persoon wordt afgewogen. Nadat deze lijst is goedgekeurd door de Vlaamse minister van Monumenten en Landschappen zal de gemeente waken over het behoud van dit funerair erfgoed. Indien een gemeente geen aanstalten maakt om dergelijke lijst in te dienen, staat het iedereen vrij een dergelijke lijst op te maken en voor te leggen aan de minister.

 

De stad Oudenaarde kan een specialist in funerair erfgoed de opdracht geven een inventaris op te maken in samenwerking met lokale kringen en het gemeentebestuur. Een begraafplaats onthult heel wat van de gemeenschap waartoe ze behoort. De symboliek, de materiaalkeuze, de gehanteerde taal, de heraldiek, tot de locatie op de begraafplaats en de namen van de opdrachtgevers en uitvoerders brengen een haast vergeten wereld tot leven.

 

Dat de stad reeds oog heeft voor de toeristische en educatieve troeven van dit unieke erfgoed blijkt uit de uitgestippelde stadswandeling die deze door kenners als "zeer interessant" ingeschatte begraafplaats aandoet.