Graf Jotie opnieuw bedreigd. Groen vraagt dringend inventarisatie van ons funerair erfgoed.

24 November 2016

Graf Jotie opnieuw bedreigd. Groen vraagt dringend inventarisatie van ons funerair erfgoed.

Het is al bijna negen jaar dat de burgemeester een oplossing beloofde voor het behoud van het graf van Jotie T'Hooft en andere graven van lokaal historisch belang. Tot op heden merken we hiervan op onze begraafplaatsen niets. Terwijl de burgemeester als Vlaams volksvertegenwoordiger , neemt hij in zijn eigen stad geen initiatief om het funerair erfgoed te behouden. Groen trekt opnieuw aan de alarmbel.decreten indient over begraafplaatsen*

            

"Naar aanleiding van de 30e verjaardag van het overlijden van Jotie T'Hooft organiseerde Jong Groen op 5 oktober 2007 een hommage aan de meest beroemde dichter van onze stad. Diezelfde avond was ook het startsein voor de eerste Jotie T'Hooft Poëzieprijs," steekt bezieler en coördinator van de poëziewedstrijd Tom Bruynooghe van wal, "Mede omdat de concessie in 2007 dreigde te verlopen, startten we in het najaar van 2007 ook een petitie voor het behoud van Jotie's graf en andere waardevolle graven. Wijlen Rik T'Hooft heeft toen de concessie verlengd maar het is vandaag duidelijk dat deze verlenging van 10 jaar niet volstaat."

 
"Het graf van Jotie T'Hooft moet eeuwig gevrijwaard blijven en met uitbreiding ook de graven van lokaal historisch belang op het kerkhof in de Dijkstraat." Met deze boodschap overhandigde weduwe Ingrid Weverbergh op 29/02/2008 bijna 1 100 handtekeningen aan het Oudenaardse stadsbestuur. Bij de ondertekenaars waren onder meer de auteurs Tom Lanoye en Herman Brusselmans, de muzikant Stijn Meuris en toenmalig minister Bert Anciaux. De burgemeester beloofde een definitieve oplossing.
 
"Hoewel het decreet op de Begraafplaatsen en Lijkbezorging van de Vlaamse overheid (van 16 januari 2004) iedere gemeente verplicht om een lijst op te maken met graven van 'lokaal historisch belang' is die inventaris er nog steeds niet," vervolgt Groen gemeenteraadslid Steven Bettens, "Groen vroeg tijdens meerdere zittingen van de gemeenteraad een stand van zaken; tijdens deze legislatuur alleen al op 25/11/2013 en 29/09/2014."
  
"Bijna negen jaar nadat de burgemeester een definitieve oplossing beloofde zijn we nog geen stap verder," besluit Steven Bettens, "Wel integendeel, een paar maanden geleden ondertekende de burgemeester een akte waarin letterlijk staat dat het graf dreigt te verdwijnen wanneer de concessie niet verlengd wordt (zie bijgevoegde foto). Groen zal de komende gemeenteraad het stadsbestuur nog eens wijzen op het decreet en de belofte van de burgemeester."
 
Meer info voor de pers:
Tom Bruynooghe, 0478 256 356
Steven Bettens, 0474 88 19 54